Verzekering tegen diefstal

Onze verzekering tegen diefstal dekt u bij diefstal of poging tot diefstal van uw bezittingen. Deze facultatieve formule wordt sterk aanbevolen.

Uw voordelen

  • korting op uw premie indien u beschikt over een goedgekeurd alarmsysteem
  • verzekering aangepast aan de waarde van uw duurste bezitting
  • dekking geldt ook voor de tuin, studentenhuisvesting of voorlopige huisvesting
Verzekering tegen diefstal

De verzekering tegen diefstal is facultatief. Zij dekt u tegen elke diefstal of poging tot diefstal van uw bezittingen. Deze verzekering is een aanvulling op uw woningverzekering.

Uw voordelen

  • mogelijke korting indien een goedgekeurd alarmsysteem werd geïnstalleerd,
  • aanpasbare verzekering overeenkomstig de waarde van de verzekerde goederen
  • verzekering van toepassing op tuinen, studentenhuisvesting of voorlopige huisvesting

Onze verzekering tegen diefstal dekt goederen:

  • onder uw dak,
  • in uw tuin of op uw grondgebied,
  • in uw voorlopige huisvesting (huur),
  • in uw bezit tijdens een bedreigende of gewelddadige overval

Meer weten over de familiale verzekering

Naast uw verzekering tegen diefstal kunt u een familiale verzekering afsluiten. Zij dekt lichamelijke en stoffelijke schade veroorzaakt aan derden binnen het privéleven.