Onze adressen

Yuzzu n.v.


Maatschappelijke zetel
Tour & Taxis
Havenlaan 86C -  bus 117
B-1000 Brussel (België)
Andere informatie
Tel: 02 505 67 00
Nr. ECB BTW BE 0456.511.494
RPR Brussel
IBAN : BE66751202710943
BIC : AXABBE22
Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder het nr. 1455 voor de takken 1a, 3, 10a, 10b, 16, 17, 18 (K.B. 30-06-1996, B.S. 31-07-1996) en voor de takken 8, 9 en 13 (K.B. 22-05-2000, B.S.16-06-2000).

Toezichthoudende autoriteiten


Maatschappelijke zetel
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
Congresstraat 12-14
1000 Brussel
Andere informatie
Tel: 02 220 52 11
Fax: 02 220 52 75

Ombudsman van de verzekeringen


Maatschappelijke zetel
Assuralia
De Meeûsplantsoen 35
1000 Brussel
Andere informatie
Tel : 02 547 58 71
Fax : 02 547 59 75
Procedure: gelieve ons eerst te contacteren via ons contactformulier alvorens je de Bemiddelingsdienst contacteert.