De familiale verzekering van Yuzzu

De gezinsverzekering

Wij vergoeden schade die jij, je samenwonende partner en andere inwonende personen of huisdieren per ongeluk toebrengen aan anderen buiten werk- of schooluren, wereldwijd.
Heb je al een brandverzekering bij ons? Dan heb jij geluk, want enkel zo kan je profiteren van de familiale verzekering die we je bieden

Jij hebt geen zorgen over:

Je Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) buiten overeenkomst

Veroorzaak je lichamelijke of materiële schade aan derden in je privé-leven (buiten werk- of schooluren), dan komt onze familiale verzekering tussenbeide om deze kosten te vergoeden.

Burenhinder

Dit is het geval wanneer iemand uit je omgeving van mening is dat jij hun rust verstoort en vindt dat jij hem moet vergoeden. We spreken hier ook van foutloze aansprakelijkheid.

Het kan gaan over een alarmsysteem dat op een ongepast moment afgaat tot stinkende gasdampen van een naburige fabriek.

Vrijwillige hulpverlening door derden

Helpt iemand anders jou bij een schadegeval waardoor hij of zij ook lichamelijke of materiële schade oploopt? Dan vergoeden we ook deze schade.

Reddingskosten

Wanneer je noodzakelijke uitgaven doet om (verdere) schade te voorkomen, te verminderen of te beëindigen betalen we deze kosten terug.

Breid je bescherming uit met onderstaande optie

Rechtsbijstand, je juridische partner
Wij zorgen dat de tegenpartij je vergoedt voor de schade aan jou toegebracht in je privé-leven (buiten werk- of schooluren). Ook verdedigen we jou wanneer je van onopzettelijk misdrijf wordt verdacht.

Ontvang de offerte die het best bij jou past

Yuzzu houdt rekening met jouw levensstijl. Zo geniet je steeds van een gepersonaliseerd en voordelig tarief!