Verzeker je woning op basis van het volume met de woningverzekering van Yuzzu

4.5 / 412 opmerkingen
DE VOLLEDIGE BETROUWBAARHEID VAN DE AXA GROEP
Zo verzekeren wij de gemoedsrust van onze 150.000 klanten

Onze verzekeringsformules voor eigenaars en verhuurders

Gebouw
Verzekert je gebouw voor zijn heropbouwwaarde.
Inhoud
Verzekert de bezittingen in je woning.
Meer weten

Verzekering Gebouw: de ideale bescherming van je investering

Wat dekt de verzekering precies?
Voor welke waarde ben je verzekerd?
Hoe bepalen wij je verzekeringspremie?
Het gebouw zelf, goederen die permanent aan het gebouw bevestigd zijn, bijgebouwen, woonruimte die je tijdelijk huurt (max. 4/jaar) en studentenverblijven wereldwijd. Hebt je zonnepanelen, een garage of een serre? Die zijn ook automatisch verzekerd.
Bij een schadegeval vergoeden wij je tot de heropbouwwaarde van het verzekerde gebouw. Dit betekent dat je een vergoeding krijgt waarmee je het pand kunt heropbouwen volgens de bouwvoorschriften die van kracht zijn op het moment van het schadegeval.
Wij bepalen het bedrag van je premie volgens de grootte van je woning en aangrenzende bijgebouwen. Zonder je al te veel vragen te stellen, garanderen wij je een vergoeding op basis van de heropbouwwaarde.
Voor je gebouw heb je geen zorgen over:
Brandschade

Beschadiging als gevolg van brand, ontploffing, implosie of rechtstreekse blikseminslag.

Schade door elektriciteit

Beschadiging van installaties en toestellen door o.a. overspanning of kortsluiting. Ook elektrocutie van huisdieren en ontdooiing van diepvrieswaren door onverwachte stroomonderbreking.

Schade door onverwacht aanbotsen tegen je woning

Rijdt een voertuig tegen je woning of valt een boom om op je woning? Dan vergoeden we ook deze schade.

Schade door (poging tot) inbraak, vandalisme en kwaad opzet

Beschadiging door derden aan het gebouw bij inbraak, vandalisme en kwaad opzet.

Brandschade
Schade door elektriciteit

Beschadiging als gevolg van brand, ontploffing, implosie of rechtstreekse blikseminslag.

Beschadiging van installaties en toestellen door o.a. overspanning of kortsluiting. Ook elektrocutie van huisdieren en ontdooiing van diepvrieswaren door onverwachte stroomonderbreking.

Schade door onverwacht aanbotsen tegen je woning
Schade door (poging tot) inbraak, vandalisme en kwaad opzet

Rijdt een voertuig tegen je woning of valt een boom om op je woning? Dan vergoeden we ook deze schade.

Beschadiging door derden aan het gebouw bij inbraak, vandalisme en kwaad opzet.

Wat is niet gedekt?
Opzettelijk veroorzaakte schade

Schade die opzettelijk door de verzekerde of met zijn medeplichtigheid is veroorzaakt of uitgelokt, is niet gedekt.

Eerdere schade

Schade die al aanwezig is op de ingangsdatum van het contract is niet gedekt.

Schade veroorzaakt door nalatigheid van de verzekerde

Als u nalatig bent en hierdoor schade aan uw woning veroorzaakt, is deze schade niet gedekt.

Schade door gebrek aan onderhoud

Schade door gebrek aan onderhoud of gebrek aan herstellingen is niet gedekt.

Opzettelijk veroorzaakte schade
Eerdere schade

Schade die opzettelijk door de verzekerde of met zijn medeplichtigheid is veroorzaakt of uitgelokt, is niet gedekt.

Schade die al aanwezig is op de ingangsdatum van het contract is niet gedekt.

Schade veroorzaakt door nalatigheid van de verzekerde
Schade door gebrek aan onderhoud

Als u nalatig bent en hierdoor schade aan uw woning veroorzaakt, is deze schade niet gedekt.

Schade door gebrek aan onderhoud of gebrek aan herstellingen is niet gedekt.

Vezekering Inboedel: bescherm waar je gehecht aan bent

Wat dekt de verzekering precies?
Voor welke waarde ben je verzekerd?
Hoe bepalen wij je verzekeringspremie?
De benaming 'inhoud' is de generieke term die verwijst naar alle losse voorwerpen in je huis. Dat zijn bijvoorbeeld meubels, kleding of elektrische toestellen.
Bij schade komen we tussen op basis van de lijst die je opstelt met beschadigde voorwerpen, met een maximum van 10.000 euro per voorwerp en 250.000 euro voor de hele inhoud. Met deze vergoeding kun je je beschadigde voorwerpen terug in de originale staat laten herstellen of opnieuw aankopen
We hoeven de exacte waarde van je inboedel niet te kennen omdat die in de loop van de tijd kan veranderen. Daarom bepalen wij het bedrag van je premie op basis van de grootte van je woning en/of de informatie die je ons verstrekt.
Ook voor je inboedel heb je geen zorgen over:
Brandschade

Beschadiging als gevolg van brand, ontploffing, implosie of rechtstreekse blikseminslag.

Schade door elektriciteit

Beschadiging van installaties en toestellen door o.a. overspanning of kortsluiting. Ook elektrocutie van huisdieren en ontdooiing van diepvrieswaren door onverwachte stroomonderbreking.

Schade door onverwacht aanbotsen tegen je woning

Rijdt een voertuig tegen je woning of valt een boom om op je woning? Dan vergoeden we ook deze schade.

Schade door (poging tot) inbraak, vandalisme en kwaad opzet

Beschadiging door derden aan het gebouw bij inbraak, vandalisme en kwaad opzet.

Brandschade
Schade door elektriciteit

Beschadiging als gevolg van brand, ontploffing, implosie of rechtstreekse blikseminslag.

Beschadiging van installaties en toestellen door o.a. overspanning of kortsluiting. Ook elektrocutie van huisdieren en ontdooiing van diepvrieswaren door onverwachte stroomonderbreking.

Schade door onverwacht aanbotsen tegen je woning
Schade door (poging tot) inbraak, vandalisme en kwaad opzet

Rijdt een voertuig tegen je woning of valt een boom om op je woning? Dan vergoeden we ook deze schade.

Beschadiging door derden aan het gebouw bij inbraak, vandalisme en kwaad opzet.

Wat is niet gedekt?
Opzettelijk veroorzaakte schade

Schade die opzettelijk door de verzekerde of met zijn medeplichtigheid is veroorzaakt of uitgelokt, is niet gedekt.

Eerdere schade

Schade die al aanwezig is op de ingangsdatum van het contract is niet gedekt.

Schade veroorzaakt door nalatigheid van de verzekerde

Als u nalatig bent en hierdoor schade aan uw woning veroorzaakt, is deze schade niet gedekt.

Normale slijtage

Als uw zitbank na jarenlang gebruik versleten is, krijgt u geen vergoeding om ze te vervangen.

Opzettelijk veroorzaakte schade
Eerdere schade

Schade die opzettelijk door de verzekerde of met zijn medeplichtigheid is veroorzaakt of uitgelokt, is niet gedekt.

Schade die al aanwezig is op de ingangsdatum van het contract is niet gedekt.

Schade veroorzaakt door nalatigheid van de verzekerde
Normale slijtage

Als u nalatig bent en hierdoor schade aan uw woning veroorzaakt, is deze schade niet gedekt.

Als uw zitbank na jarenlang gebruik versleten is, krijgt u geen vergoeding om ze te vervangen.

Breid je bescherming uit met onderstaande opties :

Verzekering tegen (poging tot) diefstal
Familiale verzekering
Afstand van verhaal voor eigenaar-verhuurder
Deze optie van je inboedelverzekering beschermt niet alleen je bezittingen tegen diefstal, maar dekt ook schade veroorzaakt door een inbraak of poging tot inbraak. Juwelen en kostbaarheden zijn ook verzekerd. Met deze optie ben je niet verzekerd voor handelingen gepleegd met de medeplichtigheid van de verzekerde of een familielid.
Kies ook voor onze gezinsverzekering zodat we tussenkomen wanneer je ongewild schade toebrengt aan anderen, hun eigendom of hun bezittingen. Met deze optie ben je niet verzekerd voor eigen schade, fietsdiefstal en contractuele geschillen.
Verhuur je je woning en neem je deze optie, dan komen wij tussen bij een gedekt schadegeval veroorzaakt door de huurder aan of in de huurwoning. De huurder moet dan geen verzekering nemen voor zijn huurdersaansprakelijkheid, wel voor zijn inboedel.

Ontvang de offerte die het best bij jou past

Pssstt: ben je al klant bij Yuzzu? Dan hebben we goed nieuws. Voor ieder nieuw contract dat je toevoegt, krijg je 2 maanden gratis! Onze Yuzzu Bonus geeft jou dus korting op de premie van je bijkomend contract gedurende het eerste jaar hiervan.
Kom meer te weten over onze woningverzekering
De prijs van je brandverzekering
Hoe wordt de prijs van je brandverzekering berekend? De prijs van je brandverzekering hangt af van verschillende factoren. Dat vertellen we jou in dit artikel.
Gebouw
Heb je nog vragen over de verzekering ‘Gebouw’, dan vindt je het antwoord wellicht op deze pagina.
Inhoud
Weet jij wat allemaal onder ‘inhoud’ valt? Lees zeker verder en ontdek wat allemaal beschermd is.

Toch nog even dit…

De woningverzekering is een verzekeringsproduct niet-leven van Yuzzu nv en wordt afgesloten voor een periode van een jaar. Het verzekeringscontract wordt stilzwijgend vernieuwd tenzij je het minstens 3 maanden voor de vervaldag opzegt. Je kan een verzekeringsvoorstel krijgen via 02 505 67 00 of via www.yuzzu.be/nl/woningverzekering/simulatie.
 
Lees zeker de infofiche, de algemene voorwaarden en de productkenmerken voordat je het contract ondertekent. Zo kom je meer te weten over de omvang van onze dekkingen, maar ook over hun beperkingen en eventuele uitsluitingen.

Bij klachten kun je je wenden tot Yuzzu nv, Havenlaan 86C bus 117, 1000 Brussel. Mocht dit niet volstaan, dan kun je ook terecht bij de dienst Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Je hebt ook altijd de mogelijkheid om de tussenkomst van een rechter te vragen. De producten van Yuzzu nv vallen onder het Belgisch recht. 

Yuzzu nv is een verzekeringsonderneming toegelaten onder code 1455 voor de takken 1a, 3, 10a, 10b, 16, 17, 18 (K.B. 30-06-1996, B.S. 31-07-1996) en voor de takken 8, 9 en 13 (K.B. 22-05- 2000, B.S.16-06-2000) door de Nationale Bank van België.