Onze brandverzekering voor eigenaars

Onze verzekeringsformules voor eigenaars en verhuurders

Gebouw en Inboedel
Vergoedt schade aan je woning en je bezittingen.
Gebouw
Vergoedt enkel schade aan je woning.
Inboedel
Vergoedt enkel schade aan je bezittingen in je woning.

Gebouw en Inboedel: de allesomvattende woningverzekering

Je huis is jouw plek onder de zon. Logisch dus dat je zowel het gebouw als alle waardevolle voorwerpen waar je zo aan gehecht bent wilt beschermen tegen schade zoals brand, waterschade en nog veel meer. Je brandverzekering dekt namelijk meer dan alleen het risico op brand.
Moet je als eigenaar een brandverzekering afsluiten? Ben je eigenaar van een woning, dan verplicht de bank waarbij je een lening aangaat voor de aankoop van je huis jou in de meeste gevallen om een brandverzekering af te sluiten bij de bankinstelling zelf of de partners waarmee ze samenwerken. Maar zelfs als je lening afbetaald is of je wordt niet verplicht om een woningverzekering af te sluiten, dan blijft het een uiterst nuttige verzekering wanneer zich thuis een ongelukje voordoet.

Voor je gebouw heb je geen zorgen over:

Brandschade

Beschadiging als gevolg van brand, ontploffing, implosie of rechtstreekse blikseminslag.

Schade door elektriciteit

Beschadiging van installaties en toestellen door o.a. overspanning of kortsluiting. Ook elektrocutie van huisdieren en ontdooiing van diepvrieswaren door onverwachte stroomonderbreking.

Schade door onverwacht aanbotsen tegen je woning

Rijdt een voertuig tegen je woning of valt een boom om op je woning? Dan vergoeden we ook deze schade.

Schade door (poging tot) inbraak, vandalisme en kwaad opzet

Beschadiging door derden aan het gebouw bij inbraak, vandalisme en kwaad opzet.

Ook voor je inboedel heb je geen zorgen over:

Brandschade

Beschadiging als gevolg van brand, ontploffing, implosie of rechtstreekse blikseminslag.

Schade door elektriciteit

Beschadiging van installaties en toestellen door o.a. overspanning of kortsluiting. Ook elektrocutie van huisdieren en ontdooiing van diepvrieswaren door onverwachte stroomonderbreking.

Schade door onverwacht aanbotsen tegen je woning

Rijdt een voertuig tegen je woning of valt een boom om op je woning? Dan vergoeden we ook deze schade.

Schade door (poging tot) inbraak, vandalisme en kwaad opzet

Beschadiging door derden aan het gebouw bij inbraak, vandalisme en kwaad opzet.

Verzekering Gebouw: de ideale bescherming van je investering

Of je je woning nu verhuurt of er zelf in woont, als eigenaar wil je deze aanzienlijke investering zo goed mogelijk beschermen tegen alle mogelijke schade.
Wat is allemaal beschermd? Het gebouw zelf, goederen die permanent aan het gebouw bevestigd zijn (zonnepanelen, blinden, …), bijgebouwen (garages, serres, …), verblijven die je tijdelijk huurt (max. 4 per jaar, wereldwijd), studentenverblijven (wereldwijd). De maximale vergoeding is de heropbouwwaarde van het verzekerde gebouw.

Jij hebt geen zorgen over:

Brandschade

Beschadiging als gevolg van brand, ontploffing, implosie of rechtstreekse blikseminslag.

Schade door elektriciteit

Beschadiging van installaties en toestellen door o.a. overspanning of kortsluiting. Ook elektrocutie van huisdieren en ontdooiing van diepvrieswaren door onverwachte stroomonderbreking.

Schade door onverwacht aanbotsen tegen je woning

Rijdt een voertuig tegen je woning of valt een boom om op je woning? Dan vergoeden we ook deze schade.

Schade door (poging tot) inbraak, vandalisme en kwaad opzet

Beschadiging door derden aan het gebouw bij inbraak, vandalisme en kwaad opzet.

Verzekering Inboedel: bescherm waar je gehecht aan bent

Wat is allemaal beschermd? De term ‘inboedel’ is de verzamelnaam voor de inhoud van je woning, namelijk alle onbevestigde voorwerpen die zich in jouw huis bevinden. Denk maar aan meubels, kledij, elektrische toestellen, … Zelfs je huisdieren rekenen we mee!
Waarom een verzekering inboedel nemen? Je huis richt je niet zomaar in en je bent dan ook gehecht aan de voorwerpen die je in huis haalt. De waarde van al deze bezittingen loopt snel op. Het is dan ook een goed idee om hun waarde te verzekeren, want zo kan je op financiële hulp rekenen wanneer schade zich voordoet. De vergoeding loopt op tot het bedrag van de verzekerde waarde van je inboedel. Dit bedrag staat vermeld in je contract.

Jij hebt geen zorgen over:

Brandschade

Beschadiging als gevolg van brand, ontploffing, implosie of rechtstreekse blikseminslag.

Schade door elektriciteit

Beschadiging van installaties en toestellen door o.a. overspanning of kortsluiting. Ook elektrocutie van huisdieren en ontdooiing van diepvrieswaren door onverwachte stroomonderbreking.

Schade door onverwacht aanbotsen tegen je woning

Rijdt een voertuig tegen je woning of valt een boom om op je woning? Dan vergoeden we ook deze schade.

Schade door (poging tot) inbraak, vandalisme en kwaad opzet

Beschadiging door derden aan het gebouw bij inbraak, vandalisme en kwaad opzet.

Ontvang de offerte die het best bij jou past

Pssstt: ben je al klant bij Yuzzu? Dan hebben we goed nieuws. Voor ieder nieuw contract dat je toevoegt, krijg je 2 maanden gratis! Onze Yuzzu Bonus geeft jou dus korting op de premie van je bijkomend contract gedurende het eerste jaar hiervan.

Toch nog even dit…

De woningverzekering is een verzekeringsproduct niet-leven van Yuzzu nv en wordt afgesloten voor een periode van een jaar. Het verzekeringscontract wordt stilzwijgend vernieuwd tenzij je het minstens 3 maanden voor de vervaldag opzegt. Je kan een verzekeringsvoorstel krijgen via 02 505 67 00 of via www.yuzzu.be/nl/woningverzekering/simulatie.
 
Lees zeker de infofiche, de algemene voorwaarden en de productkenmerken voordat je het contract ondertekent. Zo kom je meer te weten over de omvang van onze dekkingen, maar ook over hun beperkingen en eventuele uitsluitingen.

Bij klachten kun je je wenden tot Yuzzu nv, Havenlaan 86C bus 117, 1000 Brussel. Mocht dit niet volstaan, dan kun je ook terecht bij de dienst Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Je hebt ook altijd de mogelijkheid om de tussenkomst van een rechter te vragen. De producten van Yuzzu nv vallen onder het Belgisch recht. 

Yuzzu nv is een verzekeringsonderneming toegelaten onder code 1455 voor de takken 1a, 3, 10a, 10b, 16, 17, 18 (K.B. 30-06-1996, B.S. 31-07-1996) en voor de takken 8, 9 en 13 (K.B. 22-05- 2000, B.S.16-06-2000) door de Nationale Bank van België.