Verzeker je woning op basis van het volume met de woningverzekering van Yuzzu

Onze verzekeringsformules voor eigenaars en verhuurders

Gebouw
Verzekert je gebouw voor zijn heropbouwwaarde.
Inhoud
Verzekert de bezittingen in je woning.
Meer weten

Verzekering Gebouw: de ideale bescherming van je investering

Wat dekt de verzekering precies?
Voor welke waarde ben je verzekerd?
Hoe bepalen wij je verzekeringspremie?
Het gebouw zelf, goederen die permanent aan het gebouw bevestigd zijn, bijgebouwen, woonruimte die je tijdelijk huurt (max. 4/jaar) en studentenverblijven wereldwijd. Hebt je zonnepanelen, een garage of een serre? Die zijn ook automatisch verzekerd.
Bij een schadegeval vergoeden wij je tot de heropbouwwaarde van het verzekerde gebouw. Dit betekent dat je een vergoeding krijgt waarmee je het pand kunt heropbouwen volgens de bouwvoorschriften die van kracht zijn op het moment van het schadegeval.
Wij bepalen het bedrag van je premie volgens de grootte van je woning en aangrenzende bijgebouwen. Zonder je al te veel vragen te stellen, garanderen wij je een vergoeding op basis van de heropbouwwaarde.

Voor je gebouw heb je geen zorgen over:

Brandschade

Beschadiging als gevolg van brand, ontploffing, implosie of rechtstreekse blikseminslag.

Schade door elektriciteit

Beschadiging van installaties en toestellen door o.a. overspanning of kortsluiting. Ook elektrocutie van huisdieren en ontdooiing van diepvrieswaren door onverwachte stroomonderbreking.

Schade door onverwacht aanbotsen tegen je woning

Rijdt een voertuig tegen je woning of valt een boom om op je woning? Dan vergoeden we ook deze schade.

Schade door (poging tot) inbraak, vandalisme en kwaad opzet

Beschadiging door derden aan het gebouw bij inbraak, vandalisme en kwaad opzet.

Wat is niet gedekt?

Opzettelijk veroorzaakte schade

Schade die opzettelijk door de verzekerde of met zijn medeplichtigheid is veroorzaakt of uitgelokt, is niet gedekt.

Eerdere schade

Schade die al aanwezig is op de ingangsdatum van het contract is niet gedekt.

Schade veroorzaakt door nalatigheid van de verzekerde

Als u nalatig bent en hierdoor schade aan uw woning veroorzaakt, is deze schade niet gedekt.

Schade door gebrek aan onderhoud

Schade door gebrek aan onderhoud of gebrek aan herstellingen is niet gedekt.

Vezekering Inboedel: bescherm waar je gehecht aan bent

Wat dekt de verzekering precies?
Voor welke waarde ben je verzekerd?
Hoe bepalen wij je verzekeringspremie?
De benaming 'inhoud' is de generieke term die verwijst naar alle losse voorwerpen in je huis. Dat zijn bijvoorbeeld meubels, kleding of elektrische toestellen.
Bij schade komen we tussen op basis van de lijst die je opstelt met beschadigde voorwerpen, met een maximum van 10.000 euro per voorwerp en 250.000 euro voor de hele inhoud. Met deze vergoeding kun je je beschadigde voorwerpen terug in de originale staat laten herstellen of opnieuw aankopen
We hoeven de exacte waarde van je inboedel niet te kennen omdat die in de loop van de tijd kan veranderen. Daarom bepalen wij het bedrag van je premie op basis van de grootte van je woning en/of de informatie die je ons verstrekt.

Ook voor je inboedel heb je geen zorgen over:

Brandschade

Beschadiging als gevolg van brand, ontploffing, implosie of rechtstreekse blikseminslag.

Schade door elektriciteit

Beschadiging van installaties en toestellen door o.a. overspanning of kortsluiting. Ook elektrocutie van huisdieren en ontdooiing van diepvrieswaren door onverwachte stroomonderbreking.

Schade door onverwacht aanbotsen tegen je woning

Rijdt een voertuig tegen je woning of valt een boom om op je woning? Dan vergoeden we ook deze schade.

Schade door (poging tot) inbraak, vandalisme en kwaad opzet

Beschadiging door derden aan het gebouw bij inbraak, vandalisme en kwaad opzet.

Wat is niet gedekt?

Opzettelijk veroorzaakte schade

Schade die opzettelijk door de verzekerde of met zijn medeplichtigheid is veroorzaakt of uitgelokt, is niet gedekt.

Eerdere schade

Schade die al aanwezig is op de ingangsdatum van het contract is niet gedekt.

Schade veroorzaakt door nalatigheid van de verzekerde

Als u nalatig bent en hierdoor schade aan uw woning veroorzaakt, is deze schade niet gedekt.

Normale slijtage

Als uw zitbank na jarenlang gebruik versleten is, krijgt u geen vergoeding om ze te vervangen.

Ontvang de offerte die het best bij jou past

Pssstt: ben je al klant bij Yuzzu? Dan hebben we goed nieuws. Voor ieder nieuw contract dat je toevoegt, krijg je 2 maanden gratis! Onze Yuzzu Bonus geeft jou dus korting op de premie van je bijkomend contract gedurende het eerste jaar hiervan.

Toch nog even dit…

De woningverzekering is een verzekeringsproduct niet-leven van Yuzzu nv en wordt afgesloten voor een periode van een jaar. Het verzekeringscontract wordt stilzwijgend vernieuwd tenzij je het minstens 3 maanden voor de vervaldag opzegt. Je kan een verzekeringsvoorstel krijgen via 02 505 67 00 of via www.yuzzu.be/nl/woningverzekering/simulatie.
 
Lees zeker de infofiche, de algemene voorwaarden en de productkenmerken voordat je het contract ondertekent. Zo kom je meer te weten over de omvang van onze dekkingen, maar ook over hun beperkingen en eventuele uitsluitingen.

Bij klachten kun je je wenden tot Yuzzu nv, Havenlaan 86C bus 117, 1000 Brussel. Mocht dit niet volstaan, dan kun je ook terecht bij de dienst Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Je hebt ook altijd de mogelijkheid om de tussenkomst van een rechter te vragen. De producten van Yuzzu nv vallen onder het Belgisch recht. 

Yuzzu nv is een verzekeringsonderneming toegelaten onder code 1455 voor de takken 1a, 3, 10a, 10b, 16, 17, 18 (K.B. 30-06-1996, B.S. 31-07-1996) en voor de takken 8, 9 en 13 (K.B. 22-05- 2000, B.S.16-06-2000) door de Nationale Bank van België.