Precontractuele informatie en productkarakteristieken

We raden je aan om onderstaande informatie te lezen. Zo ben je volledig op de hoogte van de contractuele relatie die je als verzekeringnemer met de maatschappij YUZZU nv hebt of overweegt. De precontractuele informatie (samengevat in het Standaardinformatiedocument (IPID)) en de hieronder vermelde productkenmerken omvatten alle informatie die we je moeten verstrekken vóór het onderschrijven van het contract om je ondubbelzinnig, helder en begrijpelijk te informeren, via elk middel dat YUZZU gebruikt om op afstand te communiceren.

Je kan de PDF documenten lezen, downloaden en afdrukken met Acrobat Reader.

Algemene voorwaarden

In het belang van transparantie en duidelijkheid bieden we je graag eenvoudige en directe toegang tot onze algemene voorwaarden. Klik op deze link om ze in detail te raadplegen:

Productinformatie