Juridische informatie

Op deze pagina vind je een overzicht van alle belangrijke informatie over ons en onze verzekeringen:

Productinformatie: per verzekering krijg je een handige lijst met nuttige informatie. Bekijk ook de algemene voorwaarden.
Bedrijfsinformatie: kom meer te weten over Yuzzu als bedrijf.
Contactinformatie: kom te weten hoe je Yuzzu, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of de Ombudsman van de verzekeringen contacteert.
Je kan de PDF documenten lezen, downloaden en afdrukken met Acrobat Reader.

Productinformatie

Contactinformatie

Yuzzu n.v.
Maatschappelijke zetel
Tour & Taxis
Havenlaan 86C, bus 117
1000 Brussel (België)


Andere informatie
Tel: 02 505 67 00
Nr. ECB BTW BE 0456.511.494
RPR Brussel
IBAN : BE66751202710943
BIC : AXABBE22

Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder het nr. 1455 voor de takken 1a, 3, 10a, 10b, 16, 17, 18 (K.B. 30-06-1996, B.S. 31-07-1996) en voor de takken 8, 9 en 13 (K.B. 22-05-2000, B.S.16-06-2000).
Toezichthoudende autoriteit: Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
Maatschappelijke zetel
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
Congresstraat 12-14
1000 Brussel


Andere informatie
Tel: 02 220 52 11
Fax: 02 220 52 75
Ombudsman van de verzekeringen
Maatschappelijke zetel
Assuralia
De Meeûsplantsoen 35
1000 Brussel


Andere informatie
Tel : 02 547 58 71
Fax : 02 547 59 75

Procedure: gelieve ons eerst te contacteren via ons contactformulier alvorens je de Bemiddelingsdienst contacteert.
Bescherming van klokkenluiders
Overeenkomstig de Wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector (klokkenluiders) – die met name de Europese richtlijn (EU) 2019/1937 van 23 oktober 2019 in het Belgische recht omzet, de inbreuken die onder deze wet vallen kunnen aan onderstaand postadres worden gericht :

Yuzzu
Compliance Forensic / Confidential Avenue du Port 86C, Boite 117 1000 Bruxelles (Belgique)