Segmentatiecriteria

Autoverzekering - Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

Aanvaardingscriteria
Bij het aanvragen van een BA autoverzekering, gebruiken we de volgende aanvaardingscriteria, of eventueel een combinatie van deze criteria:

Het schadeverleden van de hoofdbestuurder: dit criterium komt voort uit de statistische waarneming dat bestuurders die reeds meerdere ongevallen hebben gehad, ook in de toekomst een grotere schadefrequentie hebben.
De leeftijd van de hoofdbestuurder: statistieken geven aan dat jongeren meer ongevallen veroorzaken en meer ernstige ongevallen. We zien eveneens dat –statistisch gezien- voor oudere bestuurders de schadefrequentie hoger ligt.
Het aantal jaren dat de hoofdbestuurder zijn rijbewijs heeft: statistisch gezien hebben onervaren bestuurders een grotere schadefrequentie.
Het adres van de verzekeringnemer is niet het adres van de hoofdbestuurder: om fraude te vermijden en om zeker te zijn dat de hoofdbestuurder de wagen het vaakst bestuurt.
Het land van domicilie van de verzekeringnemer: is de verzekeringnemer niet in België gedomicilieerd? Als Belgische verzekeraar wil Yuzzu enkel verzekeringnemers verzekeren die gedomicilieerd zijn in België waar het bedrijf een verzekeringslicentie heeft.
Het tijdelijke rijbewijs: is de hoofdbestuurder een kandidaat voor het rijbewijs die momenteel enkel over een tijdelijk rijbewijs B beschikt? Statistieken geven aan dat houders van een voorlopig rijbewijs B vaker ongevallen hebben dan houders van een permanent rijbewijs.
Het gebruik van het voertuig: het voertuig wordt gebruikt voor professionele en/of commerciële doeleinden: ziekenwagen, taxi, expreskoerier, bezorger, koerier (met inbegrip van Uber, Taxipost, Deliveroo enz.). Volgens de statistieken hebben deze beroepen veel vaker ongevallen.
Veroordeling / intrekking rijbewijs van de hoofdbestuurder in de laatste 5 jaar: onze statistische modellen tonen aan dat mensen die veroordeeld zijn of waarvan het rijbewijs is ingetrokken in de afgelopen 5 jaar een grotere schadefrequentie hebben.
Vermogen voertuig (kw): statistisch gezien stijgt de schadefrequentie met het vermogen van het voertuig.
Waarde van het voertuig: statistisch gezien stijgen de kosten van schadegevallen met de waarde van het voertuig.
Sportief karakter van het voertuig: bestuurders van "sportieve" auto’s hebben een grotere kans om meer ernstige ongevallen te veroorzaken.
Merk van het voertuig: dit criterium komt voort uit de statistische waarneming dat bestuurders van bepaalde merken een grotere kans hebben meer ernstige ongevallen te veroorzaken.
De hoofdbestuurder is al verzekerd als de hoofdbestuurder van een ander voertuig, verschillend van een klassieke auto, een old timer, een bedrijfswagen of een cabriolet: statistisch gezien is de kans op fraude hoger bij dergelijke bestuurders.
Maatregelen die door een andere verzekeringsmaatschappij of Yuzzu werden genomen ten overstaan van de verzekerde (bijvoorbeeld het opzeggen van de verzekering na een schade, of in geval van niet-betaling van de premies): het gebruik van dit criterium komt voort uit de statistische observatie dat mensen die het voorwerp uitmaakten van specifieke maatregelen bij een andere verzekeringsmaatschappij of bij Yuzzu een hogere kans op ongevallen hebben.
Het type voertuiginschrijving: het te verzekeren voertuig is niet als standaard ingeschreven (transitnummerplaten, taxi, garage, diplomaat, koninklijke familie, eurocontrol, overheid, parlement, Shape, NAVO, internationaal). Volgens de statistieken komen ongevallen en fraude vaker voor bij houders van transitnummerplaten, taxi’s en garages.
Het voertuig is niet in België ingeschreven: het land van inschrijving is het land waar het risico is gesitueerd. In overeenstemming met onze goedkeuring voor de activiteit BA Auto, dekken we slechts in België ingeschreven voertuigen.
Aanhangwagens: wij verzekeren slechts één aanhangwagen per verzekerd voertuig.
Tariferingscriteria
Om het tarief van uw verzekeringscontract BA auto te bepalen, maken we gebruik van segmentatiecriteria. Deze criteria stellen ons in staat om u beter te leren kennen en uw risicoprofiel zo juist mogelijk in te schatten. Op die manier kunnen we u de beste tariefvoorwaarden geven die overeenkomen met uw profiel.

Dit zijn:
Het vermogen van het voertuig: statistisch gezien stijgt de schadefrequentie met het vermogen van het voertuig.
Het schadeverleden van de hoofdbestuurder: statistisch gezien hebben bestuurders die in het verleden weinig ongevallen hebben gehad, een beter risicoprofiel.
Het aantal jaren zonder ongevallen: onze statistische modellen laten eveneens zien dat een bestuurder die recentelijk een ongeval heeft veroorzaakt, nadien meer ongevallen veroorzaakt. Een bestuurder die lange tijd geen ongeval heeft veroorzaakt, zal minder ongevallen veroorzaken.
Het aantal jaren op het schadeattest: bestuurders met een compleet schadeattest hebben een beter risicoprofiel.
De leeftijd van de hoofdbestuurder: statistieken geven aan dat jongeren meer ongevallen veroorzaken en meer ernstige ongevallen. Op dezelfde manier is de schadefrequentie statistisch gezien hoger voor oudere bestuurders.
Het adres van de hoofdbestuurder: onze statistische modellen tonen aan dat mensen in sommige wijken een hoger aantal ongevallen hebben dan in andere wijken. Het risicoprofiel hangt af van de woonplaats (als gevolg van factoren zoals verkeersdrukte).
Het beroep van de hoofdbestuurder: bij bepaalde beroepen wordt het voertuig vaker gebruikt en daarom vormen ze een groter risico.
Het gebruik van het voertuig: professioneel gebruik van het voertuig impliceert een hogere gebruiksfrequentie en dus een groter risico.
Het feit dat het een nieuw of een tweedehands voertuig is: het gebruik van dit criterium komt van de statistische waarneming dat nieuwe voertuigen minder ongevallen veroorzaken dan tweedehandsvoertuigen.
De kenmerken van het voertuig ("sportief" karakter of niet, type brandstof): de aangehaalde kenmerken laten toe om een statistisch significant onderscheid te maken in het schaderisico.
Het merk: dit criterium komt voort uit de statistische waarneming dat bepaalde merken minder ongevallen veroorzaken dan andere.
Het aantal km: het feit dat u weinig rijdt, heeft een invloed op uw risicoprofiel. Onze statistische modellen geven aan dat het aantal ongevallen gelinkt is aan de frequentie waarop u uw voertuig gebruikt.
Het aantal jaren dat de hoofdbestuurder zijn rijbewijs heeft: statistisch gezien hebben onervaren bestuurders een grotere schadefrequentie.
De aanwezigheid van een "jonge" bestuurder: statistisch gezien is er een hogere kans op schade en meer ernstige schade bij aanwezigheid van een jonge bestuurder.
Veroordeling / intrekking rijbewijs van de hoofdbestuurder in de laatste 5 jaar: onze statistische modellen tonen aan dat mensen die veroordeeld zijn of van wie het rijbewijs is ingetrokken in de afgelopen 5 jaar een grotere schadefrequentie hebben.
Rijhulpsystemen: de aanwezigheid van rijhulpsystemen vermindert het risico op ongevallen.

Rechtsbijstand auto


Onze tarieven worden niet gesegmenteerd. Er wordt een forfaitaire premie toegepast.

Bestelwagenverzekering - Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

Aanvaardingscriteria
Bij het aanvragen van een BA bestelwagenverzekering, gebruiken we de volgende aanvaardingscriteria, of eventueel een combinatie van deze criteria:

Het schadeverleden van de hoofdbestuurder: dit criterium komt voort uit de statistische waarneming dat bestuurders die reeds meerdere ongevallen hebben gehad, ook in de toekomst een grotere schadefrequentie hebben.
De leeftijd van de hoofdbestuurder: statistieken geven aan dat jongeren meer ongevallen veroorzaken en meer ernstige ongevallen. We zien eveneens dat –statistisch gezien- voor oudere bestuurders de schadefrequentie hoger ligt.
Het aantal jaren dat de hoofdbestuurder zijn rijbewijs heeft: statistisch gezien hebben onervaren bestuurders een grotere schadefrequentie.
Het adres van de verzekeringnemer is niet het adres van de hoofdbestuurder: om fraude te vermijden en om zeker te zijn dat de hoofdbestuurder de wagen het vaakst bestuurt.
Het land van domicilie van de verzekeringnemer: is de verzekeringnemer niet in België gedomicilieerd? Als Belgische verzekeraar wil Yuzzu enkel verzekeringnemers verzekeren die gedomicilieerd zijn in België waar het bedrijf een verzekeringslicentie heeft.
Het tijdelijke rijbewijs: is de hoofdbestuurder een kandidaat voor het rijbewijs die momenteel enkel over een tijdelijk rijbewijs B beschikt? Statistieken geven aan dat houders van een voorlopig rijbewijs B vaker ongevallen hebben dan houders van een permanent rijbewijs.
Het gebruik van het voertuig: het voertuig wordt gebruikt voor professionele en/of commerciële doeleinden: ziekenwagen, taxi, expreskoerier, bezorger, koerier (met inbegrip van Uber, Taxipost, Deliveroo enz.). Volgens de statistieken hebben deze beroepen veel vaker ongevallen.
Veroordeling / intrekking rijbewijs van de hoofdbestuurder in de laatste 5 jaar: onze statistische modellen tonen aan dat mensen die veroordeeld zijn of waarvan het rijbewijs is ingetrokken in de afgelopen 5 jaar een grotere schadefrequentie hebben.
Vermogen voertuig (kw): statistisch gezien stijgt de schadefrequentie met het vermogen van het voertuig.
Waarde van het voertuig: statistisch gezien stijgen de kosten van schadegevallen met de waarde van het voertuig.
Sportief karakter van het voertuig: bestuurders van "sportieve" auto’s hebben een grotere kans om meer ernstige ongevallen te veroorzaken.
Merk van het voertuig: dit criterium komt voort uit de statistische waarneming dat bestuurders van bepaalde merken een grotere kans hebben meer ernstige ongevallen te veroorzaken.
De hoofdbestuurder is al verzekerd als de hoofdbestuurder van een ander voertuig, verschillend van een klassieke auto, een old timer, een bedrijfswagen of een cabriolet: statistisch gezien is de kans op fraude hoger bij dergelijke bestuurders.
Maatregelen die door een andere verzekeringsmaatschappij of Yuzzu werden genomen ten overstaan van de verzekerde (bijvoorbeeld het opzeggen van de verzekering na een schade, of in geval van niet-betaling van de premies): het gebruik van dit criterium komt voort uit de statistische observatie dat mensen die het voorwerp uitmaakten van specifieke maatregelen bij een andere verzekeringsmaatschappij of bij Yuzzu een hogere kans op ongevallen hebben.
Het type voertuiginschrijving: het te verzekeren voertuig is niet als standaard ingeschreven (transitnummerplaten, taxi, garage, diplomaat, koninklijke familie, eurocontrol, overheid, parlement, Shape, NAVO, internationaal). Volgens de statistieken komen ongevallen en fraude vaker voor bij houders van transitnummerplaten, taxi’s en garages.
Het voertuig is niet in België ingeschreven: het land van inschrijving is het land waar het risico is gesitueerd. In overeenstemming met onze goedkeuring voor de activiteit BA Auto, dekken we slechts in België ingeschreven voertuigen.
Aanhangwagens: wij verzekeren slechts één aanhangwagen per verzekerd voertuig.
Tariferingscriteria
Om het tarief van uw verzekeringscontract BA lichte bedrijfswagen te bepalen, maken we gebruik van segmentatiecriteria. Deze criteria stellen ons in staat om u beter te leren kennen en uw risicoprofiel zo juist mogelijk in te schatten. Op die manier kunnen we u de beste tariefvoorwaarden geven die overeenkomen met uw profiel.

Dit zijn:
Het vermogen van het voertuig: statistisch gezien stijgt de schadefrequentie met het vermogen van het voertuig.
Het schadeverleden van de hoofdbestuurder: statistisch gezien hebben bestuurders die in het verleden weinig ongevallen hebben gehad, een beter risicoprofiel.
Bonus-Malus: dit criterium weerspiegelt uw rijervaring. We stellen vast dat bestuurders met een lage Bonus-Malus minder ongevallen veroorzaken. Dit criterium kan veranderen tijdens de looptijd van het contract. Het maakt het mogelijk om bestuurders zonder schade te belonen en bestuurders te bestraffen die veel ongevallen hebben.
De leeftijd van de hoofdbestuurder: statistieken geven aan dat jongeren meer ongevallen veroorzaken en meer ernstige ongevallen. Op dezelfde manier is de schadefrequentie statistisch gezien hoger voor oudere bestuurders.
Het adres van de hoofdbestuurder: onze statistische modellen tonen aan dat mensen in sommige wijken een hoger aantal ongevallen hebben dan in andere wijken. Het risicoprofiel hangt af van de woonplaats (als gevolg van factoren zoals verkeersdrukte).
Het beroep van de hoofdbestuurder: bij bepaalde beroepen wordt het voertuig vaker gebruikt en daarom vormen ze een groter risico.
Het gebruik van het voertuig: professioneel gebruik van het voertuig impliceert een hogere gebruiksfrequentie en dus een groter risico.
Het feit dat het een nieuw of een tweedehands voertuig is: het gebruik van dit criterium komt van de statistische waarneming dat nieuwe voertuigen minder ongevallen veroorzaken dan tweedehandsvoertuigen.
De kenmerken van het voertuig ("sportief" karakter of niet, type brandstof): de aangehaalde kenmerken laten toe om een statistisch significant onderscheid te maken in het schaderisico.
Het merk: dit criterium komt voort uit de statistische waarneming dat bepaalde merken minder ongevallen veroorzaken dan andere.
Het aantal km: het feit dat u weinig rijdt, heeft een invloed op uw risicoprofiel. Onze statistische modellen geven aan dat het aantal ongevallen gelinkt is aan de frequentie waarop u uw voertuig gebruikt.
Het aantal jaren dat de hoofdbestuurder zijn rijbewijs heeft: statistisch gezien hebben onervaren bestuurders een grotere schadefrequentie.
De aanwezigheid van een "jonge" bestuurder: statistisch gezien is er een hogere kans op schade en meer ernstige schade bij aanwezigheid van een jonge bestuurder.
Veroordeling / intrekking rijbewijs van de hoofdbestuurder in de laatste 5 jaar: onze statistische modellen tonen aan dat mensen die veroordeeld zijn of waarvan het rijbewijs is ingetrokken in de afgelopen 5 jaar een grotere schadefrequentie hebben.

Rechtsbijstand bestelwagen


Onze tarieven worden niet gesegmenteerd. Er wordt een forfaitaire premie toegepast.

Motorverzekering - Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

Aanvaardingscriteria
Bij het aanvragen van een BA Motorverzekering, gebruiken we de volgende aanvaardingscriteria, of eventueel een combinatie van deze criteria:
Het professioneel gebruik van het voertuig en het beroep van de hoofdbestuurder: dit criterium komt van de statistische waarneming dat de schadefrequentie gerelateerd is aan deze criteria.
De leeftijd van de hoofdbestuurder: statistieken geven aan dat jongeren meer ongevallen veroorzaken en meer ernstige ongevallen. We zien eveneens dat –statistisch gezien- voor oudere bestuurders de schadefrequentie hoger ligt.
Veroordeling / intrekking rijbewijs van de hoofdbestuurder in de laatste 5 jaar: onze statistische modellen tonen aan dat mensen die veroordeeld zijn of waarvan het rijbewijs is ingetrokken in de afgelopen 5 jaar een grotere schadefrequentie hebben.
Het schadeverleden van de hoofdbestuurder: dit criterium komt van de statistische waarneming dat bestuurders die al meerdere ongevallen hebben gehad, ook in de toekomst een grotere schadefrequentie hebben.
Het type van voertuig: we hebben het over motors die niet vallen onder de categorieën "enduro", "sport" of "toerisme". Statistisch gezien hebben deze voertuigen een grotere schadelast.
Maatregelen die door een andere verzekeringsmaatschappij of Yuzzu werden genomen ten overstaan van de verzekerde (bijvoorbeeld het opzeggen van de verzekering na een schade, of in geval van niet-betaling van de premies): het gebruik van dit criterium komt uit de statistische observatie dat mensen die het voorwerp uitmaakten van specifieke maatregelen bij een andere verzekeringsmaatschappij of bij Yuzzu een hogere kans op ongevallen hebben.
Het voertuig is niet in België ingeschreven: het land van inschrijving is het land waar het risico is gesitueerd. In overeenstemming met onze goedkeuring voor de activiteit BA Motor, dekken we slechts in België ingeschreven voertuigen.
Tariferingscriteria
Om het tarief van uw verzekeringscontract BA moto te bepalen, maken we gebruik van segmentatiecriteria. Deze criteria stellen ons in staat om u beter te leren kennen en uw risicoprofiel zo juist mogelijk in te schatten. Op die manier kunnen we u de beste tariefvoorwaarden geven die overeenkomen met uw profiel.

Dit zijn:
Vermogen van het voertuig: statistisch gezien stijgt de schadefrequentie met het vermogen van het voertuig.
Het schadeverleden van de hoofdbestuurder: statistisch gezien hebben bestuurders die in het verleden weinig ongevallen hebben gehad, een beter risicoprofiel.
De leeftijd van de hoofdbestuurder: statistieken geven aan dat jongeren meer ongevallen veroorzaken en meer ernstige ongevallen. Op dezelfde manier is de schadefrequentie statistisch gezien hoger voor oudere bestuurders.
Het adres van de hoofdbestuurder: onze statistische modellen tonen aan dat mensen in sommige wijken een hoger aantal ongevallen hebben dan in andere wijken. Het risicoprofiel hangt af van de woonplaats (als gevolg van factoren zoals verkeersdrukte).
Het beroep van de hoofdbestuurder: bij bepaalde beroepen wordt het voertuig vaker gebruikt en daarom vormen ze een groter risico.
De mogelijke connectiviteit met BA autoverzekering bij Yuzzu: statistisch gezien veroorzaken klanten met een dergelijke connectiviteit minder schade.

Rechtsbijstand motor


Onze tarieven worden niet gesegmenteerd. Er wordt een forfaitaire premie toegepast.

Bromfietsverzekering - Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

Aanvaardingscriteria
Bij het aanvragen van een BA Bromfietsverzekering, gebruiken we de volgende aanvaardingscriteria, of eventueel een combinatie van deze criteria:
Het professioneel gebruik van het voertuig en het beroep van de hoofdbestuurder: dit criterium komt van de statistische waarneming dat de schadefrequentie gerelateerd is aan deze criteria.
De leeftijd van de hoofdbestuurder: statistieken geven aan dat jongeren meer ongevallen veroorzaken en meer ernstige ongevallen. We zien eveneens dat –statistisch gezien- voor oudere bestuurders de schadefrequentie hoger ligt.
Veroordeling / intrekking rijbewijs van de hoofdbestuurder in de laatste 5 jaar: onze statistische modellen tonen aan dat mensen die veroordeeld zijn of waarvan het rijbewijs is ingetrokken in de afgelopen 5 jaar een grotere schadefrequentie hebben.
Het schadeverleden van de hoofdbestuurder: dit criterium komt van de statistische waarneming dat bestuurders die al meerdere ongevallen hebben gehad, ook in de toekomst een grotere schadefrequentie hebben.
Het type van voertuig: we hebben het over motors die niet vallen onder de categorieën "enduro", "sport" of "toerisme". Statistisch gezien hebben deze voertuigen een grotere schadelast.
Maatregelen die door een andere verzekeringsmaatschappij of Yuzzu werden genomen ten overstaan van de verzekerde (bijvoorbeeld het opzeggen van de verzekering na een schade, of in geval van niet-betaling van de premies): het gebruik van dit criterium komt uit de statistische observatie dat mensen die het voorwerp uitmaakten van specifieke maatregelen bij een andere verzekeringsmaatschappij of bij Yuzzu een hogere kans op ongevallen hebben.
Het voertuig is niet in België ingeschreven: het land van inschrijving is het land waar het risico is gesitueerd. In overeenstemming met onze goedkeuring voor de activiteit BA Motor, dekken we slechts in België ingeschreven voertuigen.
Tariferingscriteria
Om het tarief van uw verzekeringscontract BA bromfiets te bepalen, maken we gebruik van segmentatiecriteria. Deze criteria stellen ons in staat om u beter te leren kennen en uw risicoprofiel zo juist mogelijk in te schatten. Op die manier kunnen we u de beste tariefvoorwaarden geven die overeenkomen met uw profiel.

Dit zijn:
Het schadeverleden van de hoofdbestuurder: statistisch gezien hebben bestuurders die in het verleden weinig ongevallen hebben gehad, een beter risicoprofiel.
De leeftijd van de hoofdbestuurder: statistieken geven aan dat jongeren meer ongevallen veroorzaken en meer ernstige ongevallen. Op dezelfde manier is de schadefrequentie statistisch gezien hoger voor oudere bestuurders.
Het adres van de hoofdbestuurder: onze statistische modellen tonen aan dat mensen in sommige wijken een hoger aantal ongevallen hebben dan in andere wijken. Het risicoprofiel hangt af van de woonplaats (als gevolg van factoren zoals verkeersdrukte).
Het type bromfiets (klasse A / klasse B): onze statistische modellen laten zien dat de bromfietsklasse het mogelijk maakt om een statistisch significant onderscheid te maken in het schaderisico.

Rechtsbijstand bromfiets


Onze tarieven worden niet gesegmenteerd. Er wordt een forfaitaire premie toegepast.

Fietsverzekering

Aanvaardingscriteria
Bij de aanvraag van een fietsverzekering gebruiken we de volgende aanvaardingscriteria, of eventueel een combinatie van deze criteria:

De leeftijd van de hoofdbestuurder: u moet meerderjarig zijn om een ​​fietsverzekering af te sluiten en u kan deze verzekering afsluiten tot en met de leeftijd van 85 jaar.
Het land van domicilie van de verzekeringnemer: de verzekeringnemer moet gedomicilieerd zijn in België. Als Belgische verzekeraar wil Yuzzu enkel verzekeringnemers verzekeren die gedomicilieerd zijn in België, waar het bedrijf een verzekeringslicentie heeft.
Maatregelen die door een andere verzekeringsmaatschappij of door Yuzzu werden genomen ten overstaan van de verzekerde: dit criterium wordt gebruikt omwille van de statistische vaststelling dat mensen die het voorwerp uitmaakten van specifieke maatregelen bij een andere verzekeringsmaatschappij of bij Yuzzu (bijvoorbeeld het opzeggen van de verzekering bij niet-betaling van de premies), een hogere kans op ongevallen hebben.
Gebruik van de fiets: de fiets mag niet gebruikt worden voor professionele en/of commerciële doeleinden: taxi, expreskoerier, bezorger (met inbegrip van Uber, Taxipost, Deliveroo enz.). Volgens de statistieken zijn deze beroepen veel vaker betrokken bij ongevallen.
De waarde van de fiets: statistisch gezien zijn de schadekosten hoger naarmate de waarde van de fiets groter is. We verzekeren fietsen met een waarde tussen € 750 en € 7500.
Het type fiets: we verzekeren geen e-bikes die boven 25 km/u autonoom kunnen rijden of boven 25 km/u elektrische trapondersteuning bieden.
De leeftijd van de fiets: om de optimale bescherming van de waarde van de fiets te kunnen garanderen, verzekeren we alleen fietsen die jonger zijn dan 1 jaar op het moment van het onderschrijven van de dekking tegen diefstal en materiële schade.
De aankoopfactuur van de fiets en de accessoires: om onze klanten een goed beheer van hun dossier te garanderen in geval van een schadegeval Diefstal of Materiële schade, vragen we een kopie van de aankoopfactuur van de fiets en de vaste accessoires die de te verzekeren waarde uitmaken.
Tariferingscriteria
Om het tarief van uw fietsverzekeringscontract te bepalen, gebruiken we segmentatiecriteria. Deze criteria stellen ons in staat om u beter te leren kennen en uw risicoprofiel zo realistisch mogelijk in te schatten. Zo kunnen we u de beste tariefvoorwaarden geven die overeenkomen met uw profiel.

Deze criteria zijn:

Voor Diefstal en Materiële schade:


Het adres van de hoofdbestuurder: de statistieken tonen aan dat bewoners van bepaalde wijken vaker ongevallen hebben. Uw woonplaats heeft een invloed op uw risicoprofiel (onder meer door de verkeersdrukte of de mogelijkheid om uw fiets in een afgesloten ruimte te stallen).
De waarde van de fiets: statistisch gezien zijn de schadekosten hoger naarmate de waarde van de fiets groter is.
De kenmerken van de fiets (‘sportief’ of niet, elektrisch of niet): de genoemde kenmerken maken het mogelijk om een statistisch significant onderscheid te maken in het schaderisico.

Voor Bestuurdersverzekering en Bijstand:


Hier worden onze tarieven niet gesegmenteerd en passen we een forfaitaire premie toe. Het tarief kan echter wel variëren afhankelijk van de omvang van de dekking: alleen de verzekeringnemer OF de verzekeringnemer en alle mensen die onder zijn dak wonen.

Woning- en Familiale verzekering

Aanvaardingscriteria
Bij het aanvragen van een Home & Family verzekering gebruiken we de volgende aanvaardingscriteria :

Woning


Kapitaal verzekerd voor het gebouw en/of de inhoud: dit criterium vloeit voort uit de statistische waarneming dat gebouwen met hoog verzekerd kapitaal grotere schadeclaims kunnen hebben.
Commerciële activiteiten in het te verzekeren gebouw: statistisch gezien is de kans op schade hoger bij gebouwen met commerciële activiteiten.
Maatregelen die door een andere verzekeringsmaatschappij of Yuzzu werden genomen ten overstaan van de verzekerde (bijvoorbeeld het opzeggen van de verzekering na een schade, of in geval van niet-betaling van de premies): het gebruik van dit criterium komt voort uit de statistische observatie dat mensen die het voorwerp uitmaakten van specifieke maatregelen bij een andere verzekeringsmaatschappij of bij Yuzzu een hogere kans op schade hebben.
Het te verzekeren risico en de woonplaats van de verzekeringnemer moet in België liggen: onze goedkeuring laat ons niet toe om de risico's in het buitenland te verzekeren.


BA Privé Leven


Onze aanvaardingsregels voor BA Privé Leven zijn niet het voorwerp van een segmentatie. Echter, om commerciële redenen wordt deze verzekering alleen aangeboden samen met een woningverzekering.
Tariferingscriteria

Woning


Om het tarief van uw verzekeringscontract woning te bepalen, maken we gebruik van segmentatiecriteria. Deze criteria stellen ons in staat om u beter te leren kennen en uw risicoprofiel zo juist mogelijk in te schatten. Op die manier kunnen we u de beste tariefvoorwaarden geven die overeenkomen met uw profiel.

Dit zijn:
De waarde van het gebouw en de inhoud: dit kan worden bepaald op basis van meerdere methoden (een score gebaseerd op het aantal plaatsen/kamers en bestemming van deze, bouwexpertise, betaalde huur, ...). Deze waarde wordt gebruikt om de premie te berekenen.
De hoedanigheid van de verzekeringsnemer: wij maken onderscheid tussen een verhuurder-bewoner, verhuurder niet-bewoner en een huurder. Indien de verzekeringsnemer een huurder is, wordt de dekking van het gebouw beperkt tot schade als gevolg van een ongeval waarvoor de verzekeringsnemer verantwoordelijk is. In het geval van een eigenaar is de dekking volledig.
De leeftijd van de huiseigenaar: dit criterium vloeit voort uit de statistische waarneming dat de leeftijd een invloed heeft op het voorkomen en de omvang van de schade.
Voor de waarborg “Natuurramp” houden wij rekening met het adres van het te verzekeren risico en het type gebouw (huis / appartement, op de begane grond of niet): het gebruik van dit criterium komt voort uit de statistische waarneming dat het adres of type gebouw in de garantie "natuurramp" een direct verband vertoont met de schadelast.
Voor de waarborg “Diefstal”:
• We houden rekening met het adres van het risico en de aanwezigheid van aangrenzende gebouwen: sommige regio’s vertonen immers een hogere diefstalfrequentie dan andere. Er is eveneens een hogere kans op inbraak in vrijstaande gebouwen dan in gesloten of halfopen bebouwingen.
• Aanwezigheid van een alarmsysteem: de aanwezigheid van bescherming tegen inbraak heeft een effect op de mogelijkheid tot inbraak.


BA Privé Leven en Rechtsbijstand Privé Leven


Om het tarief van uw BA Privé Leven en Rechtsbijstand Privé Leven te bepalen, maken we gebruik van segmentatiecriteria. Deze criteria stellen ons in staat om u beter te leren kennen en uw risicoprofiel zo juist mogelijk in te schatten. Op die manier kunnen we u de beste tariefvoorwaarden geven die overeenkomen met uw profiel.

Dit zijn:
Het profiel van uw familie, dat is uw burgerlijke staat en het aantal kinderen ten laste die bij u wonen: een huishouden bestaande uit meerdere personen heeft een groter risico dan een enkele persoon.
De leeftijd van de verzekeringsnemer: dit criterium vloeit voort uit de statistische waarneming dat de leeftijd een invloed heeft op het voorkomen en de ernst van schade.


Rechtsbijstand woning


Onze tarieven worden niet gesegmenteerd. Er wordt een forfaitaire premie toegepast. Ons tarief is afhankelijk van de hoedanigheid van de verzekeringsnemer en van de methode om het kapitaal te bepalen.