Verklaring betreffende vertrouwelijkheid van gegevens

Yuzzu is een maatschappij van de AXA Groep die het als haar opdracht beschouwt om u, onze klant, te helpen om in alle gemoedsrust van het leven te genieten, door uw gezin en uw bezittingen tegen risico’s te beschermen. Dit houdt in dat wij gegevens moeten verzamelen om de aard van de risico’s waartegen wij u beschermen te begrijpen en u de producten en diensten te leveren die het best aan uw behoeften beantwoorden.

In de wereld van vandaag groeit het volume van beschikbare gegevens exponentieel. Dit laat ons toe om uw ervaring als klant te verbeteren door u producten op maat aan te bieden, alsook meer gerichte informatie en meer eenvoudiger en efficiëntere procedures.

Wij zijn ervan overtuigd dat het beschermen van uw persoonsgegevens van essentieel belang is wanneer wij deze opportuniteiten benutten. Daarom achten wij het belangrijk met u de principes te delen die wij toepassen bij het beheer van uw persoonsgegevens.

Ons engagement ter bescherming van uw persoonsgegevens 


De vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens respecteren is essentieel om uw vertrouwen te behouden. Daarom ook hebben wij veiligheidsprocedures ontwikkeld die uw gegevens moeten beschermen tegen elk ongeoorloofd gebruik of elke openbaarmaking.
Een centraal Data Privacy team en een netwerk van Data Privacy Officers ziet toe op de bescherming van uw persoonsgegevens

Wij zijn de eerste verzekeringsgroep ter wereld die "Binding Corporate Rules" hebben ingevoerd. Deze regels zijn een internationaal erkende norm ter bescherming van persoonsgegevens. Ze werden goedgekeurd door de Belgische Privacy Commissie en door 15 andere Europese Privacy autoriteiten. 

Ons engagement tot respectvol gebruik van uw persoonsgegevens 


Wij bieden u constant aangepaste oplossingen aan op het vlak van preventie en bescherming en dit na grondige analyse van de risico’s waarmee u geconfronteerd wordt. Hiervoor verzamelen wij uw persoonsgegevens die we gebruiken in naleving van de wet.

Procedures en contractuele bepalingen zorgen ervoor dat alle AXA medewerkers, commerciële vertegenwoordigers, adviseurs en dienstverleners de vertrouwelijkheid van uw gegevens respecteren.

Bij het opstellen van een verzekeringspolis en in de loop van het contract vertrouwen klanten ons vaak bijzonder gevoelige persoonsgegevens toe. Wij beschouwen ons als de behoeders van deze gegevens die wij niet verkopen aan derden buiten de AXA Groep. In sommige gevallen bieden wij onze klanten producten aan in samenwerking met andere ondernemingen, doch enkel als wij ervan overtuigd zijn dat deze producten een meerwaarde betekenen voor onze klanten.

Ons engagement tot dialoog en transparantie    


In overeenstemming met de Europese GDPR-regelgeving van 25 mei 2018 beschikt u over de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens binnen Yuzzu:
Recht op verwijdering van gegevens: u hebt het recht om te eisen dat uw persoonlijke gegevens bij Yuzzu worden gewist. Dit recht wordt ook wel het ‘recht om vergeten te worden’ genoemd.
Recht op informatie: u hebt het recht om te weten welke gegevens we over u hebben verzameld, hoe lang we deze gegevens bewaren, de juridische basis waarop we steunen om deze gegevens te verzamelen en te bewaren, de manier waarop u deze rechten kunt uitoefenen …
Consultatierecht: u hebt het recht om na te gaan over welke gegevens het hier juist gaat.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt te allen tijde uw gegevens opvragen in elektronisch formaat of deze gegevens laten overdragen naar een andere leverancier.
Recht op wijziging: u hebt het recht om ons om een wijziging van uw gegevens te vragen. Wij mogen uw gegevens pas opnieuw gebruiken als ze zijn gewijzigd.
Recht op verzet tegen profilering: u hebt het recht om ons te verbieden uw gegevens te gebruiken voor profilering (zoals bijvoorbeeld voor een segmentatie), of om uw gegevens automatisch te verwerken.

U kunt deze rechten heel eenvoudig uitoefenen door ons te contacteren:
telefonisch: 02 505 67 00
in een van onze shops

Gezien de gevoelige aard van deze gegevens, vragen we u om altijd een identiteitsbewijs toe te voegen aan uw aanvraag.

U kunt daarnaast ook met al uw vragen en klachten over uw persoonlijke gegevens terecht bij onze Data Protection Officer (DPO) op het e-mailadres privacy@yuzzu.be.