Wat te doen bij schade of een auto-ongeval?

Schade of een auto-ongeval is op zich al vervelend genoeg. Yuzzu doet er alles aan om je te helpen met de verschillende procedures. Wees voorbereid dankzij de volgende adviezen in geval van schade.

Bij een auto-ongeval zonder gewonden


Indien je niet de enige betrokkene bent, noteer dan direct de nummerplaat van de partij met wie je in botsing bent geweest. Dit voorkomt problemen wanneer de andere partij slechte bedoelingen zou hebben.

Vul het Europees aanrijdingsformulier zo nauwkeurig mogelijk in. Hierop vink je de juiste vakjes aan en schets je de omstandigheden zo gedetailleerd mogelijk. Belangrijke informatie is ook de identiteit van de derde en zijn of haar verzekeringsmaatschappij. Tenslotte meld je eventuele getuigen.

Opgelet, het tekenen van dit formulier wil zeggen dat je akkoord gaat met alle informatie die erop staat. In geval van betwisting tussen de betrokkenen teken je het formulier niet en voeg je zo veel mogelijk opmerkingen toe. Indien nodig kan ieder zijn eigen schets maken. Je kan ook de politie laten tussenkomen als je geen akkoord bereikt met de andere partij.

Voor meer details, zie onze video over het invullen van het aanrijdingsformulier of onze pagina Hoe vul ik een schadeformulier in.

Als je in panne staat na het auto-ongeval, bel dan 02 505 67 00.

Bij een auto-ongeval op de weg mét gewonden


Bel indien nodig direct een ambulance (112). Licht ook de politie in, die een pv kan opmaken. Vervolgens geef je het nummer van het proces-verbaal door aan je verzekeraar, samen met je versie van de feiten.

Volg verder de procedure voor een auto-ongeval zonder gewonden.

Bij schade zonder derden


Zelfs indien enkel jijzelf betrokken bent, vul je best een aanrijdingsformulier in. Daar moet instaan:
de omstandigheden van het auto-ongeval
de datum
de plaats van het ongeval
of de politie pv heeft opgemaakt
of je voertuig weggesleept is

Je wordt gevraagd klacht neer te leggen bij de politie in de volgende gevallen:
vluchtmisdrijf
vandalisme
diefstal of poging tot diefstal
aanrijding met een dier
branden van het voertuig
gewonden

Bij glasbreuk


Als je koos voor onze Mini Omniumverzekering, Omnium Essentium of Volledige Omniumverzekering, ben je altijd verzekerd voor glasbreuk.

We bevelen reparatie van je voertuig aan door een erkende specialist zoals Touring Glass. Indien je voor de reparatie van je voorruit naar je eigen hersteller gaat, wordt een vrijstelling toegepast die gelijk is aan 20% van het bedrag van de reparatiefactuur.

Ben je niet verzekerd tegen glasbreuk door een van onze omniumformules? Dan betaal je de kosten voor de herstelling zelf. Toch geniet je, als verzekerde bij Yuzzu, van een korting van 10% bij Touring Glass. Vraag ernaar wanneer je contact met hen opneemt.

Bij schade in of aan je huis na een auto-ongeval


Je bent wettelijk verplicht om de schade aan te geven binnen de 8 dagen die volgen op het ontstaan ervan.

Contacteer ons per e-mail, per telefoon (02 505 67 00). Zo kunnen wij je snel een deskundige toewijzen. Je stuurt ons een geschreven versie van de feiten, een gedetailleerde prijsofferte voor het schadeherstel, evenals foto’s van de schade in kwestie.

Bij diefstal van je voertuig


Bel de politie en geef ze jouw versie van de feiten.
Als je bij ons verzekerd bent tegen diefstal, contacteer ons dan via het contactformulier of per telefoon (02 505 67 00) om je zo snel mogelijk te kunnen compenseren.
Indien er kredietkaarten en/of cheques werden gestolen, bel dan zo snel mogelijk naar Card Stop op 070 34 43 44.


Ontdek onze autoverzekering
Lees meer


Ontdek al onze blogartikels!

Een heleboel interessante artikels staan op jou te wachten!