Onze brandverzekering voor huurders

Onze verzekeringsformules voor huurders

Huurdersaansprakelijkheid
Vergoedt enkel schade aan je huurwoning.
Inboedel
Vergoedt enkel schade aan je bezittingen in je huurwoning.
Meer weten

Huurdersaansprakelijkheid: huren zonder zorgen

Wat dekt de verzekering precies?
Is de huurdersaansprakelijkheidsverzekering verplicht?
Hoe bepalen wij je verzekeringspremie?
Als huurder moet je aan het einde van de huurperiode het gehuurde goed teruggeven in de staat waarin het zich bevond bij aanvang van de huurperiode. Als je per ongeluk schade toebrengt aan de woning die je huurt, kunnen wij je helpen en vergoeden we die schade aan de verhuurder en/of buren.
Alles hangt af van de regio waar je woont. In Vlaanderen en Wallonië is een huurdersaansprakelijkheidsverzekering verplicht, maar in Brussel (nog) niet . Soms wordt in de huurovereenkomst bepaald dat een huurdersaansprakelijkheidsverzekering verplicht is.
Wij bepalen het bedrag van de premie volgens de inboedel van de woning of op basis van de huurprijs van het appartement. Zonder al te veel vragen te stellen, garanderen wij een dekking van het gehuurde goed in reële waarde.

Jij hebt geen zorgen over:

Brandschade

Beschadiging als gevolg van brand, ontploffing, implosie of rechtstreekse blikseminslag.

Schade door elektriciteit

Beschadiging van installaties en toestellen door o.a. overspanning of kortsluiting. Ook elektrocutie van huisdieren en ontdooiing van diepvrieswaren door onverwachte stroomonderbreking.

Waterschade

Onverwachte beschadiging door water, bijvoorbeeld wanneer het sijpelt uit water- en verwarmingsleidingen (en andere hydraulische installaties) als gevolg van breuken of barsten. 

Glasbreuk

Schade aan ramen, zonnepanelen, glas als onderdeel van meubels en kooktoestellen, aquariums, spiegels, doorzichtige of doorschijnende plastic materialen en sanitair.

Wat is niet gedekt?

Opzettelijk veroorzaakte schade

Schade die opzettelijk door de verzekerde of met zijn medeplichtigheid is veroorzaakt of uitgelokt, is niet gedekt.

Eerdere schade

Schade die al aanwezig is op de ingangsdatum van het contract is niet gedekt.

Schade veroorzaakt door nalatigheid van de verzekerde

Als u nalatig bent en hierdoor schade aan uw woning veroorzaakt, is deze schade niet gedekt.

Schade door gebrek aan onderhoud

Schade door gebrek aan onderhoud of gebrek aan herstellingen is niet gedekt.

Vezekering Inboedel: bescherm waar je gehecht aan bent

Wat dekt de verzekering precies?
Voor welke waarde ben je verzekerd?
Hoe bepalen wij je verzekeringspremie?
De benaming 'inhoud' is de generieke term die verwijst naar alle losse voorwerpen in je huis. Dat zijn bijvoorbeeld meubels, kleding of elektrische toestellen.
Bij schade komen we tussen op basis van de lijst die je opstelt met beschadigde voorwerpen, met een maximum van 10.000 euro per voorwerp en 250.000 euro voor de hele inhoud. Met deze vergoeding kun je je beschadigde voorwerpen terug in de originale staat laten herstellen of opnieuw aankopen
We hoeven de exacte waarde van je inboedel niet te kennen omdat die in de loop van de tijd kan veranderen. Daarom bepalen wij het bedrag van je premie op basis van de grootte van je woning en/of de informatie die je ons verstrekt.

Jij hebt geen zorgen over:

Brandschade

Beschadiging als gevolg van brand, ontploffing, implosie of rechtstreekse blikseminslag.

Schade door elektriciteit

Beschadiging van installaties en toestellen door o.a. overspanning of kortsluiting. Ook elektrocutie van huisdieren en ontdooiing van diepvrieswaren door onverwachte stroomonderbreking.

Schade door onverwacht aanbotsen tegen je woning

Rijdt een voertuig tegen je woning of valt een boom om op je woning? Dan vergoeden we ook deze schade.

Schade door (poging tot) inbraak, vandalisme en kwaad opzet

Beschadiging door derden aan het gebouw bij inbraak, vandalisme en kwaad opzet.

Wat is niet gedekt?

Opzettelijk veroorzaakte schade

Schade die opzettelijk door de verzekerde of met zijn medeplichtigheid is veroorzaakt of uitgelokt, is niet gedekt.

Eerdere schade

Schade die al aanwezig is op de ingangsdatum van het contract is niet gedekt.

Schade veroorzaakt door nalatigheid van de verzekerde

Als u nalatig bent en hierdoor schade aan uw woning veroorzaakt, is deze schade niet gedekt.

Normale slijtage

Als uw zitbank na jarenlang gebruik versleten is, krijgt u geen vergoeding om ze te vervangen.

Ontvang de offerte die het best bij jou past

Pssstt: ben je al klant bij Yuzzu? Dan hebben we goed nieuws. Voor ieder nieuw contract dat je toevoegt, krijg je 2 maanden gratis! Onze Yuzzu Bonus geeft jou dus korting op de premie van je bijkomend contract gedurende het eerste jaar hiervan.

Toch nog even dit…

De woningverzekering is een verzekeringsproduct niet-leven van Yuzzu nv en wordt afgesloten voor een periode van een jaar. Het verzekeringscontract wordt stilzwijgend vernieuwd tenzij je het minstens 3 maanden voor de vervaldag opzegt. Je kan een verzekeringsvoorstel krijgen via 02 505 67 00 of via www.yuzzu.be/nl/woningverzekering/simulatie.
 
Lees zeker de infofiche, de algemene voorwaarden en de productkenmerken voordat je het contract ondertekent. Zo kom je meer te weten over de omvang van onze dekkingen, maar ook over hun beperkingen en eventuele uitsluitingen.

Bij klachten kun je je wenden tot Yuzzu nv, Havenlaan 86C bus 117, 1000 Brussel. Mocht dit niet volstaan, dan kun je ook terecht bij de dienst Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Je hebt ook altijd de mogelijkheid om de tussenkomst van een rechter te vragen. De producten van Yuzzu nv vallen onder het Belgisch recht. 

Yuzzu nv is een verzekeringsonderneming toegelaten onder code 1455 voor de takken 1a, 3, 10a, 10b, 16, 17, 18 (K.B. 30-06-1996, B.S. 31-07-1996) en voor de takken 8, 9 en 13 (K.B. 22-05- 2000, B.S.16-06-2000) door de Nationale Bank van België.