Het voorlopige rijbewijs: wat met de verzekering?

Heb jij een voorlopig rijbewijs en wil je een auto kopen? Er zijn verschillende situaties mogelijk, met elk andere gevolgen voor je verzekeringscontract. Een overzicht.


 

Wat is een voorlopig rijbewijs?


Je krijgt een voorlopig rijbewijs als je geslaagd bent voor jouw theoretisch examen en zo zet je een stap dichter naar een definitief rijbewijs. Het geeft je de mogelijkheid om te leren rijden, ofwel met begeleider ofwel met een autorijschool.
 

Voorlopig rijbewijs met begeleider


Dit rijbewijs kan je aanvragen vanaf 17 jaar, is 3 jaar geldig en je kan maximaal twee begeleiders kiezen. In Vlaanderen moeten jouw begeleiders wel in bezit zijn van een geldig begeleidersattest en voldoen aan de voorwaarden. De belangrijkste beperking is dat het verboden is om alleen te rijden. Je mag enkel achter het stuur plaatsnemen met jouw begeleider(s) die vermeld staat op je voorlopige rijbewijs of een rij-instructeur, andere passagiers mag je niet meenemen. In Brussel kan je met dit rijbewijs ook kiezen voor een combinatie van de vrije begeleiding en rijschool.
 

Voorlopig rijbewijs zonder begeleider


Pas vanaf 18 jaar kan je voor een voorlopig rijbewijs zonder begeleider kiezen, op voorwaarde dat je  eerst 20 uur rijles volgde in een erkende rijschool waarna je een bekwaamheidsattest ontving. Dit rijbewijs is maar 1,5 jaar of 18 maanden geldig. Je mag twee passagiers meenemen, maar zij moeten wel voldoen aan de voorwaarden.  In Brussel kan je met dit rijbewijs ook kiezen tussen 2 formules: rijschool zonder stage en rijschool met stage.
 

Veranderen van voorlopig rijbewijs of verlopen rijbewijs


In Vlaanderen mag je vanaf februari 2019 gedurende de geldigheidsperiode van je voorlopig rijbewijs éénmalig een voorlopig rijbewijs van het ander type aanvragen. Is je voorlopig rijbewijs verlopen? Dan mag je na 6 uur praktijkles een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen dat 12 maanden geldig is.
 

De impact op uw verzekeringscontract


Aangezien je met een voorlopig rijbewijs met begeleider niet alleen mag rijden, mag je dus ook geen verzekeringscontract op jouw naam afsluiten.
 
Als je een voorlopig rijbewijs zonder begeleider hebt, dan mag je alleen rijden. Je hebt dan twee mogelijkheden:
Als jouw ouders hiermee akkoord gaan, mag je met hun wagen rijden en verzekerd zijn als tweede bestuurder. De premie van je ouders wordt dan naar boven herzien. Bovendien kan je zo al wat rijervaring opdoen, waardoor de prijs van jouw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid zal verlagen wanneer je zelf een eigen wagen hebt.
Als je beslist een auto op uw naam te kopen, kunt je een verzekering op jouw naam afsluiten.  Beginnende bestuurders veroorzaken vaak meer ongevallen, omdat ze niet altijd voldoende ervaring hebben om te reageren op een onverwachte hindernis. Daarom kan de premie van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid redelijk hoog zijn.
 
Om de algemene kost te verlagen, kan je kiezen voor een kleine tweedehandswagen waarmee je de kost van de verzekeringspremie kunt verminderen.
 
Wil je meer informatie over onze autoverzekeringen? Ontdek onze formules voor je autoverzekering of bereken online onze premie voor je autoverzekering.


Opgelet


Rijbewijzen in bankkaartmodel hebben een administratieve geldigheid van 10 jaar. Na deze 10 jaar moeten deze rijbewijzen hernieuwd worden. Je krijgt hiervoor geen herinnering en moet er dus zelf aan denken om de hernieuwing van je rijbewijs tijdig aan te vragen bij je gemeente.
 
Wanneer je een ongeval hebt terwijl je met een ongeldig rijbewijs rijdt, dan heeft dit zware gevolgen voor jou. Schade aan derden zal vergoed worden, maar je verzekeraar heeft het recht om aan jou te vragen om die kosten terug te betalen. Heb je zelf lichamelijke of materiële schade, dan zal je verzekeraar niet meer tussenkomen.


Lees meer


Ontdek al onze blogartikels!

Een heleboel interessante artikels staan op jou te wachten!