Vergeet je bestuurdersverzekering niet!

Waarom heb je een bestuurdersverzekering nodig?

Heel eenvoudig: zonder bestuurdersverzekering krijg je geen vergoeding voor je medische kosten als jij lichamelijke schade hebt bij een ongeval dat je hebt veroorzaakt.

Je verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering dekt bij een ongeval immers enkel de lichamelijke schade van de andere slachtoffers:

de passagiers in jouw auto en die in de andere auto betrokken bij het ongeval
zwakke weggebruikers (voornamelijk voetgangers en fietsers)
de bestuurder van het andere voertuig betrokken bij het ongeval

Als jij als bestuurder in fout gesteld wordt, ben jij de enige persoon die geen recht heeft op een schadeloosstelling. Behalve dus met een verzekering bestuurder. Want die waarborg dekt jouw eigen opgelopen letsels.


Wat dekt de bestuurdersverzekering van Yuzzu allemaal?


Bescherming tegen de kosten van hospitalisatie, invaliditeit, revalidatie
Dit gebeurt altijd na de tussenkomst van het ziekenfonds of een aanvullende verzekering. Ook wanneer je thuis verzorgd wordt, krijg je nog financiële hulp. 
Bescherming tegen arbeidsongeschiktheid
Bij arbeidsongeschiktheid heb je inkomensverlies omdat je niet kunt werken gedurende een bepaalde periode. Wij steunen jou ook in deze situatie.
Vergoeding bij overlijden
Je nabestaanden krijgen een som uitgekeerd als je overlijdt bij een verkeersongeval.

Enkele voorbeelden


Je bent als bestuurder betrokken bij een ongeval waar je in fout bent gesteld en je hebt een bestuurdersverzekering afgesloten.

Je moet een reeks sessies volgen bij een kinesist. Deze revalidatiekosten worden vergoed door je verzekering.
Na het ongeval moet je met krukken lopen. De aankoop- of huurkosten hiervoor worden ten laste genomen door de verzekering.
Je mobiliteit is zodanig beperkt dat je aanpassingen moet uitvoeren aan je huis (trapleuning, verbreding van een deuropening, enz). Deze kosten worden ook ten laste genomen.


Wat is niet gedekt?


Schade die je veroorzaakt wanneer je je niet houdt aan de verkeersregels.


Voor hoeveel ben je beschermd?


Het totale bedrag van je vergoeding kan oplopen tot € 500.000 per schadegeval. Als je weet dat een bestuurdersverzekering maar € 48 per jaar kost, zie je onmiddellijk het voordeel van deze verzekering.


De voorwaarden voor een tussenkomst


Het ongeval in fout mag over het algemeen niet opzettelijk veroorzaakt zijn.

Als bestuurder moet je ook bewijzen dat je in goede vorm was tijdens het ongeval. Je moet dus aantonen dat je niet dronken was, geen alcoholintoxicatie had en niet onder invloed was van verboden middelen. Deze informatie verkrijg je van de huisartspraktijk of het ziekenhuis waar je onderzocht wordt.

Tot slot moet het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt een geldig keuringsbewijs hebben en voldoen aan de voorwaarden om dat bewijs te verkrijgen.


Waar ben je beschermd?


Onze bestuurdersverzekering geldt, net zoals je burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA), in de landen die op je verzekeringsbewijs (groene kaart) staan. Je bent dus beschermd in België, een groot deel Europese landen en enkele landen daarbuiten.


Wie is beschermd?


Jij als verzekeringnemer en bestuurder
Andere bestuurders aan wie jij je auto toevertrouwt: 
Familieleden, vrienden, buren … op voorwaarde dat ze een geldig rijbewijs hebben.
Jij als verzekeringnemer, je echtgenoot of echtgenote en je kinderen die bij je inwonen wanneer:
• Een van jullie een vervangwagen van dezelfde categorie bestuurt.
• Een van jullie occasioneel in het buitenland een andere wagen van dezelfde categorie bestuurt.


Ik wil een bestuurdersverzekering!


Wat nu?


Een bestuurdersverzekering is een optie bovenop je BA-verzekering. Deze optie kan je aanduiden op het einde van je offerte aanvraag, of je kan deze telefonisch aanvragen via het nummer 02 505 67 00.


Vragen?


Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op.


Breid je verzekering uit


Overzicht autoverzekering | Burgerlijke Aansprakelijkheid | Mini Omnium | Omnium Essentium | Volledige Omnium | Vergelijking Omniumformules


Meer handige opties


Rechtsbijstand | Vervangwagen | Pechverhelping

Bereken gratis je gepersonaliseerde premie!

Pssstt: ben je al klant bij Yuzzu? Dan hebben we goed nieuws. Voor ieder nieuw contract dat je toevoegt, krijg je 2 maanden gratis! Onze Yuzzu Bonus geeft jou dus korting op de premie van je bijkomend contract gedurende het eerste jaar hiervan.

Toch nog even dit…

De autoverzekering is een verzekeringsproduct niet-leven van Yuzzu nv en wordt afgesloten voor een periode van een jaar. Het verzekeringscontract wordt stilzwijgend vernieuwd tenzij je het minstens 3 maanden voor de vervaldag opzegt. Je kan een verzekeringsvoorstel krijgen via 02 505 67 00 of via www.yuzzu.be/nl/autoverzekering/simulatie.
 
Lees zeker de infofiche en de algemene voorwaarden voordat je het contract ondertekent. Zo kom je meer te weten over de omvang van onze dekkingen, maar ook over hun beperkingen en eventuele uitsluitingen.

Bij klachten kun je je wenden tot Yuzzu nv, Havenlaan 86C bus 117, 1000 Brussel. Mocht dit niet volstaan, dan kun je ook terecht bij de dienst Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Je hebt ook altijd de mogelijkheid om de tussenkomst van een rechter te vragen. De producten van Yuzzu nv vallen onder het Belgisch recht. 

Yuzzu nv is een verzekeringsonderneming toegelaten onder code 1455 voor de takken 1a, 3, 10a, 10b, 16, 17, 18 (K.B. 30-06-1996, B.S. 31-07-1996) en voor de takken 8, 9 en 13 (K.B. 22-05- 2000, B.S.16-06-2000) door de Nationale Bank van België.