Rechtsbijstand: altijd de beste verdediging

Waarom een rechtsbijstandverzekering afsluiten?


Een verzekering rechtsbijstand zorgt ervoor dat je niet alleen staat in volgende situaties:

Burgerlijk verhaal (buiten contractuele aansprakelijkheid)
Je rechtsbijstandsverzekering helpt je schade te verhalen die anderen jou hebben toegebracht bij een verkeersongeval, zoals lichamelijke schade of materiële schade aan je wagen. We zorgen er dus voor dat deze schade vergoed wordt, zelfs wanneer de tegenpartij haar verantwoordelijkheid aanvecht. Nadat er eerst is geprobeerd om tot een minnelijke schikking te komen, neemt de verzekeraar onder andere de gerechtskosten voor zijn rekening en biedt hij ook administratieve hulp.

Strafrechtelijke verdediging
Je rechtsbijstandsverzekering helpt je wanneer je vervolgd wordt voor eender welke overtreding (zelfs een ernstige fout) op de verkeersregels. We verdedigen je belangen in de rechtbank en hierbij proberen we jouw straf zo laag mogelijk te houden. Een eventuele boete zal je natuurlijk wel zelf moeten betalen.

Uw verhaal als passagier

Enkele concrete voorbeelden


1. Alledaagse voorbeelden


Een fietser negeert de voorrang van rechts regel en rijdt tegen jouw autodeur. Jouw rechtsbijstand zal dan zorgen dat je een vergoeding krijgt van de fietser.
Jouw wagen staat op de parking van de supermarkt en iemand anders botst met zijn winkelkar tegen je auto. Heb je een verzekering rechtsbijstand, dan zorgen we dat je een vergoeding krijgt van de persoon die tegen je wagen heeft beschadigd.
Je bent onderweg met je auto en je wordt aangereden door een ander voertuig. Je bent ernstig gekwetst en kan enkele maanden niet meer werken. Jouw rechtsbijstand helpt jou om een vergoeding te krijgen voor alle materiële en lichamelijke schade.

2. Geschil met derden


Je wilt een derde gerechtelijk vervolgen
Je auto wordt aangereden door een ander voertuig. Helaas zegt de andere partij dat ze jou niet heeft gezien: je reed te snel. Onmogelijk dus om tot een minnelijke schikking te komen. Je beslist daarom om de andere partij gerechtelijk te vervolgen. Het is in dat geval dat wij tussenkomen.
 
Een derde beslist om jou gerechtelijk te vervolgen
Dit is de omgekeerde situatie: de andere partij vindt dat je in het ongelijk bent. We bestuderen jouw dossier zodat we je kunnen verdedigen.
 

3. Je bent slachtoffer van vluchtmisdrijf


Het voertuig dat op jou is ingereden, is gevlucht. Gelukkig hebt je zijn nummerplaat kunnen noteren. In dat geval neemt Yuzzu ook jouw verdediging op zich.
 

4. Insolventie: wanneer de tegenpartij geen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) heeft


De BA-verzekering vergoedt de schade die je aan anderen toebrengt. Wanneer jij dus een slachtoffer bent, dan krijg je via de BA-verzekering van de verantwoordelijke tegenpartij een vergoeding voor je geleden schade.
 
Hoewel het wettelijk verplicht is, kan het zijn dat de tegenpartij geen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid heeft. Wat gebeurt er in deze situatie? Dankzij jouw verzekering rechtsbijstand nemen wij voor jou contact op met het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Op die manier krijg je een vergoeding voor de materiële schade en de lichamelijke letsels.

Wat is niet gedekt?


Schade die het gevolg is van gebeurtenissen die plaatsvonden voor de start van het contract of schade die je opzettelijk veroorzaakt.

Voor hoeveel ben je beschermd?


Yuzzu neemt zowel de kosten en erelonen van de expert, dokters, advocaat van jouw keuze, de gerechtsdeurwaarder enz. als de kosten voor de gerechtelijke, administratieve of andere procedures voor zijn rekening, en dat voor een maximumbedrag van € 25.000.

Je hebt trouwens de mogelijkheid om jouw eigen advocaat en juridisch deskundige te kiezen.


Ook dit moet je weten


Wie is beschermd?


Jij als verzekeringnemer en bestuurder
Andere bestuurders aan wie jij je auto toevertrouwt:
• familieleden, vrienden, buren … op voorwaarde dat ze een rijbewijs hebben.
Jij als verzekeringnemer, je echtgenoot of echtgenote en je kinderen die bij je inwonen wanneer:
• een van jullie een vervangwagen van dezelfde categorie bestuurt.
• een van jullie occasioneel in het buitenland een andere wagen van dezelfde categorie bestuurt.

Waar ben je beschermd?


Onze rechtsbijstandsverzekering geldt, net zoals je burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA), in de landen die op je verzekeringsbewijs (groene kaart) staan. Je bent dus beschermd in België, een groot deel Europese landen en enkele landen daarbuiten.
 
 

Ik wil een verzekering rechtsbijstand!


Wat nu?


De rechtsbijstandsverzekering is een optie bovenop je BA-verzekering. Deze optie kan je aanduiden op het einde van je offerte aanvraag, of je kan deze telefonisch aanvragen via het nummer 02 505 67 00.

Vragen?


Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op.


Breid je verzekering uit


Overzicht autoverzekering | Burgerlijke Aansprakelijkheid | Mini Omnium | Omnium Essentium | Volledige Omnium | Vergelijking Omniumformules


Meer handige opties


Bestuurdersverzekering | Vervangwagen | Pechverhelping 

Bereken gratis je gepersonaliseerde premie!

Pssstt: ben je al klant bij Yuzzu? Dan hebben we goed nieuws. Voor ieder nieuw contract dat je toevoegt, krijg je 2 maanden gratis! Onze Yuzzu Bonus geeft jou dus korting op de premie van je bijkomend contract gedurende het eerste jaar hiervan.

Toch nog even dit…

De autoverzekering is een verzekeringsproduct niet-leven van Yuzzu nv en wordt afgesloten voor een periode van een jaar. Het verzekeringscontract wordt stilzwijgend vernieuwd tenzij je het minstens 3 maanden voor de vervaldag opzegt. Je kan een verzekeringsvoorstel krijgen via 02 505 67 00 of via www.yuzzu.be/nl/autoverzekering/simulatie.
 
Lees zeker de infofiche en de algemene voorwaarden voordat je het contract ondertekent. Zo kom je meer te weten over de omvang van onze dekkingen, maar ook over hun beperkingen en eventuele uitsluitingen.

Bij klachten kun je je wenden tot Yuzzu nv, Havenlaan 86C bus 117, 1000 Brussel. Mocht dit niet volstaan, dan kun je ook terecht bij de dienst Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Je hebt ook altijd de mogelijkheid om de tussenkomst van een rechter te vragen. De producten van Yuzzu nv vallen onder het Belgisch recht. 

Yuzzu nv is een verzekeringsonderneming toegelaten onder code 1455 voor de takken 1a, 3, 10a, 10b, 16, 17, 18 (K.B. 30-06-1996, B.S. 31-07-1996) en voor de takken 8, 9 en 13 (K.B. 22-05- 2000, B.S.16-06-2000) door de Nationale Bank van België.