Wat is de bonus-malus?

De bonus-malus werd in de jaren ’70 in het leven geroepen om het risicoprofiel van een bestuurder op te stellen. Voorzichtige chauffeurs die weinig ongevallen veroorzaakten, kregen een lagere bonus-malusgraad. Mensen die een of meer ongevallen veroorzaakten met hun auto, kregen een hogere bonus-malusgraad. De hoogte van je bonus-malus bepaalde mee wat je betaalde voor je autoverzekering. Tegenwoordig is de bonus-malus niet meer verplicht.

Berekening van de bonus-malus


De bonus-malusgraad is niet langer een wettelijke verplichting, maar de inschatting van het risico blijft wel een belangrijke factor in de berekening van de premie voor je autoverzekering. Omdat er geen wettelijke verplichting meer bestaat voor het bonus-malussysteem, heeft elke verzekeraar zo zijn eigen berekeningswijze ontwikkeld om het risico in te schatten.

Bij Yuzzu hebben we beslist om niet langer de klassieke bonus-malusberekening te gebruiken. We hebben hem vervangen door een eenvoudigere en transparantere berekeningswijze, gebaseerd op je rijervaring en op het aantal jaren zonder ongeval in de afgelopen vijf jaar.

Wanneer je een nieuwe autoverzekering neemt bij Yuzzu, houden we bij de berekening van je premie rekening met:
het aantal jaren sinds het behalen van je rijbewijs, dus elk jaar ervaring telt bij ons
omdat de laatste jaren het belangrijkste zijn, kijken we ook voor de afgelopen 5 jaar naar:
het aantal verzekerde jaren
het aantal jaren zonder ongeval in fout
het aantal ongevallen in fout
Deze ongevallen staan vermeld op het schadeattest dat is opgesteld door je vorige verzekeraar(s).

Nieuwe klant


Als je een nieuwe klant bent bij Yuzzu, moet je ons een schadeattest (ook gekend als ongevallenattest) bezorgen. Je kan dit schadeattest opvragen bij je vorige verzekeraar of via www.carattest.be. Ook wij kunnen dit voor jou regelen tijdens het ondertekenen van je contract. Zo hoef je simpelweg niets te doen.

Nieuwe bestuurder


Ben je een nieuwe bestuurder? Ook dan is dit bonus-malussysteem voordelig voor jou. In amper 5 jaar wordt je premie immers teruggebracht tot het niveau van een ervaren bestuurder.

Joker


Met de bonus-malusjoker van Yuzzu telt je eerste ongeval in fout niet mee. Een belangrijke troef voor voorzichtige bestuurders! Rijd je al meer dan 10 jaar en heb je geen ongeval in fout gehad in de afgelopen 5 jaar? Dan telt je eerste ongeval in fout niet mee en blijft de premie van je burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering ongewijzigd.

Bereken gratis je gepersonaliseerde premie!

Yuzzu houdt rekening met jouw levensstijl. Zo geniet je steeds van een gepersonaliseerd en voordelig tarief voor de premie van je autoverzekering!