Wat is de ‘franchise’ of 'vrijstelling' van een verzekering?

Bij het afsluiten van een verzekeringscontract heb je vast al eens het woord ‘franchise’ of ‘vrijstelling’ gehoord of gelezen. Maar wat is franchise nu concreet? En hoe wordt de vrijstelling van je verzekering eigenlijk berekend? Wij leggen het voor jou uit.Wat betekent ‘franchise’ of ‘vrijstelling’?


Bij je verzekering betekenen ‘franchise’ en ‘vrijstelling’ net hetzelfde: het is het onderdeel in je contract dat bepaalt welk bedrag je zelf nog moet betalen bij een schadegeval.

Als je verzekeraar schade moet vergoeden, moet je bij een franchise een deel van die schade zelf betalen. Hoeveel je juist zelf moet betalen, wordt vastgelegd bij het afsluiten van je contract. Als iemand anders in fout was, dan zal die persoon het bedrag van de vrijstelling aan jou moeten terugbetalen.

Een concreet voorbeeld


Stel dat de franchise voor je autoverzekering 200 euro bedraagt. Je beschadigt je wagen en de herstelling wordt geschat op 1.000 euro. Je verzekeraar zal jou dan maar 800 euro terugbetalen, want door jouw franchise van je verzekering moet je zelf 200 euro bijdragen. De verzekeraar trekt het bedrag van de vrijstelling dus af van de totale vergoeding.


Waarom maakt een verzekering gebruik van een franchise?


Franchises maken het mogelijk om de verzekeringspremie te verlagen. Wij verlagen de prijs van je contract, en in ruil daarvoor betaal jij een beetje mee als je een schadegeval hebt. Verder hanteert een autoverzekering franchises om bestuurders aan te moedigen om voorzichtig en veilig te rijden.


De franchise bij een autoverzekering


De vrijstelling bij een autoverzekering is over het algemeen van toepassing op de Omniumformules. In bepaalde gevallen kan ze worden toegepast bij de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid wanneer het om een jonge bestuurder gaat. Bij de optie rechtsbijstand lijkt ze meer op een minimumgrens voor de tussenkomst (de verzekeraar komt niet tussen bij een geschil lager dan het vooraf bepaalde bedrag).


Hoe wordt de franchise voor je verzekering berekend?


De algemene regel is: hoe duurder je wagen, hoe hoger de vrijstelling voor je verzekering. Er bestaan verschillende soorten vrijstellingen op basis van hun berekeningsmethode.

1. Een vast bedrag


Zoals de naam al aangeeft, is de vrijstelling een bepaald bedrag dat vastgelegd wordt bij het afsluiten van het contract (zie bovenstaand voorbeeld)

2. Een percentage


Het bedrag van de vrijstelling is een percentage van de verzekerde waarde van je wagen. Bij Yuzzu is het standaardpercentage voor de vrijstelling van je Omnium 2,5%. Bijvoorbeeld: de verzekerde waarde van je wagen bedraagt 20.000 euro en je franchise van je Omnium is 2,5%. Heb je een schadegeval aan je wagen dat gedekt wordt door je Omnium, dan leg je zelf 500 euro (=2,5% van 20.000) bij om deze schade te herstellen en wij betalen de overige kosten. Bedragen de herstellingskosten 2.000 euro, dan betalen wij dus de overige 1.500 euro (=2000 – 500) aan de hersteller.

De verzekerde waarde van je voertuig is inclusief opties en accessoires, maar exclusief BTW.

3. De Engelse vrijstelling (“vrijstelling per meeteenheid” of “0% franchise”)


Volgens dit type word je pas vergoed als je een bepaalde limiet hebt overschreden. Die kan worden uitgedrukt in dagen, kilogram, meter, euro ... In het geval van een autoverzekering word je volledig vergoed als de geschatte herstellingen een bepaald vastgelegd bedrag overschrijden. Als je vrijstelling bijvoorbeeld 200 euro is en de schade wordt geschat op 500 euro, dan krijg je 500 euro terugbetaald. Als de schatting echter 150 euro is, dan word je niet vergoed.

4. Een variabel bedrag


In zeldzame gevallen is het mogelijk dat de franchise verlaagt na elk jaar zonder ongevallen.


Bij Yuzzu werken we voor onze Omniumverzekeringen op basis van een franchise met percentage. Vergelijk onze verschillende formules in onze online simulatie.

Bereken gratis je gepersonaliseerde premie!

Yuzzu houdt rekening met jouw levensstijl. Zo geniet je steeds van een gepersonaliseerd en voordelig tarief voor de premie van je autoverzekering!