Je auto uitlenen? Ja, maar niet zomaar! Controleer je verzekeringen

Mag je je auto zomaar uitlenen aan je vrouw, je kind of je buur? Wat zeggen de verzekeringen? Carpoolen en autodelen wordt steeds populairder. Toch zijn de meeste bestuurders nog altijd de enige eigenaar van hun auto. Mogen zij hun wagen zomaar uitlenen? Wie is dan verantwoordelijk bij problemen (ongeval, diefstal, enz.), wat zijn de risico’s en wat voorzien de verzekeringen?


 

Je auto uitlenen: niet zo eenvoudig


Je hebt het misschien al eens meegemaakt: je buurman vraagt of hij auto even mag gebruiken, of je dochter heeft net haar rijbewijs behaald en wil graag met je wagen gaan shoppen. Om de risico’s goed in te kunnen schatten, moeten we het antwoord kennen op verschillende vragen: hoe oud is de persoon die je auto wil gebruiken, welke rijervaring heeft hij, is het een hoofdbestuurder of occasionele gebruiker van de wagen?
 
De leeftijd van de ontlener is belangrijk, want volgens de statistieken hebben jonge bestuurders 5 keer meer kans op een ongeval dan andere bestuurders. Houd rekening met dit risicoprofiel als je je auto uitleent.
 
Ook belangrijk: heeft de ontlener al vaak of nog maar enkele keren met de auto gereden? Dit is wat we het “statuut van de gebruiker als bestuurder” noemen. Niet echt duidelijk, dus dat verdient een woordje uitleg.
 

Hoofdbestuurder of occasionele bestuurder


In elk verzekeringscontract moet je duidelijk maken wie de hoofdbestuurder van de verzekerde wagen is. Je verzekeraar kiest immers of hij het risico aanvaardt op basis van deze hoofdbestuurder.
De hoofdbestuurder rijdt het vaakst met de auto. Meestal is hij de hoofdgebruiker van de wagen. De verzekeraar baseert de premie op zijn profiel. In tegenstelling tot vele andere verzekeringsmaatschappijen, beschouwt Yuzzu de echtgenoot of echtgenote ook als hoofdbestuurder. Een uniek en bijzonder handig voordeel!
De occasionele bestuurder gebruikt het voertuig af en toe zonder regelmatig karakter. Denk bijvoorbeeld aan dochterlief die even de auto neemt om boodschappen te doen. Ook als je kinderen af en toe met je wagen rijden, vermeld je ze best uitdrukkelijk als occasionele bestuurder.
 

Twee bestuurders = twee verzekerden!


Als je auto betrokken raakt bij een ongeval terwijl je hem uitgeleend hebt aan iemand die niet in je verzekeringscontract staat, kan jou dat duur komen te staan. Bij een ongeval controleert de verzekeringsmaatschappij altijd het statuut van de bestuurder: hoofdbestuurder of occasionele bestuurder.
 
Je hebt er dus alle belang bij om je verzekeraar zo correct mogelijk te informeren over het gebruik van je auto door eventuele occasionele bestuurders door te geven. Als er later nog een bestuurder toegevoegd wordt, laat dat dan ook weten aan je verzekeringsmaatschappij.
 

Hebben je kinderen hun rijbewijs behaald?


Kinderen die af en toe de wagen van hun ouders gebruiken, worden beschouwd als occasionele bestuurders. Toch meld je dit best aan de verzekeringsmaatschappij. Zo ben je helemaal zeker dat ze gedekt zijn bij een ongeval.
 
De kinderen worden niet nominatief vermeld op het contract. Zo hoef je geen contractwijziging aan te vragen telkens één van je kinderen zijn rijbewijs behaalt (en dus occasionele bestuurder wordt) of wanneer één van je kinderen het huis verlaat.
 
Door je kinderen als occasionele bestuurder te vermelden, kunnen ze bovendien ook jaren erkende rijervaring verzamelen. Een niet te onderschatten voordeel als ze later zelf een verzekering afsluiten!
 

Wat is gedekt bij een ongeval en wie betaalt wat? 


Je wagen uitlenen vormt op zich geen probleem bij een lichte aanrijding: burgerlijke aansprakelijkheid, volledige omnium… Er zijn heel wat oplossingen om de schade te dekken. Je moet de derde niet zelf vergoeden, zelfs als het ongeval is veroorzaakt door de gebruiker van je voertuig.
 
Dat neemt echter de vraag niet weg wie de schade moet betalen? Het antwoord wordt bepaald door een andere zeer eenvoudige vraag: heeft het geleende voertuig het ongeval veroorzaakt?
 
Indien jouw wagen het ongeval heeft veroorzaakt, wordt de schade aan derde vergoed door je burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, die verplicht is voor elke auto. De schade aan jouw voertuig wordt niet vergoed door je verzekeringsmaatschappij, ook niet de schade aan de bestuurder aan wie jij je auto hebt uitgeleend. Enkel een volledige omnium enerzijds en een bestuurdersverzekering anderzijds dekken deze respectievelijke schade.
 
Wanneer een andere auto het ongeval heeft veroorzaakt, is het de verzekering van de andere auto die de herstellingen aan je auto vergoedt. Die verzekering vergoedt ook de verzorging van je vriend. Bij een geschil moet je een beroep doen op je rechtsbijstandverzekering, die zal ook de belangen van de ontlener verdedigen. Deze verzekering is optioneel, maar raden we sterk aan.
 

Wie betaalt bij een inbreuk als jij je wagen uitleent?


Bij overdreven snelheid is er een logische regel: er moet iemand betalen. De boete wordt standaard verstuurd naar het adres van de eigenaar van het voertuig in fout.
 
Heb je je auto uitgeleend aan een vriend en heeft hij de overtreding begaan? Bij je proces-verbaal zit een voorstel tot minnelijke schikking en een antwoordformulier waarop je de gegevens kunt invullen van de persoon die de overtreding begaan heeft. Op die manier zullen de kosten verhaald worden op de persoon van wie je de gegevens hebt ingevuld.
 
Is een dief geflitst met je auto en is hij daarna ergens tegen een muur gereden? In dat geval zal het Gemeenschappelijk Waarborgfonds de schade dekken en de derden schadeloos stellen. Want geen enkele verzekeringsmaatschappij ziet dieven en helers als bevoegde bestuurders.
 
Je wagen uitlenen is op zich geen probleem als er een ongeval gebeurt: burgerlijke verantwoordelijkheid, een volledige omnium, … er zijn voldoende oplossingen om de schade te dekken in geval van een ongeval. Je hoeft de schade aan derden dus niet zelf te betalen, zelfs niet als de schade veroorzaakt werd door de gebruiker van jouw wagen.
 
De enige vraag die overblijft is: wie betaalt de schade? Het antwoord wordt bepaald door een andere eenvoudige vraag: ligt het geleende voertuig aan de oorzaak van het ongeval?
Ja, je wagen is de oorzaak van het ongeval. De schade veroorzaakt aan derden wordt gedekt door je verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die verplicht is voor ieder voertuig. Maar de schade aan je voertuig wordt niet door de verzekering gedekt en ook niet door de chauffeur aan wie je jouw wagen uitgeleend hebt. Als je wagen het ongeval veroorzaakt heeft, zal de respectievelijke schade enkel gedekt worden als je een volledige omnium verzekering en een bestuurdersverzekering hebt.
Neen, je wagen is niet de oorzaak van het accident. Omdat een ander voertuig het ongeval heeft veroorzaakt, is het de verzekering van het andere voertuig dat de verantwoordelijkheid op zich neemt en betaalt voor de reparatie van je wagen, alsook de kosten voor de eventuele verzorging van je vriend. In geval van onenigheid, zal jouw rechtsbijstandsverzekering je belangen verdedigen.
 
De verschillende hierboven genoemde scenario’s zijn voorbeelden om je te helpen begrijpen welke verzekeringsformule tussenbeide komt in welke situatie. Een bestuurdersverzekering beschermt je wanneer je in fout bent en een rechtsbijstandsverzekering verdedigt je belangen ingeval van onenigheid. Deze twee formules kunnen gecombineerd worden zodat je van een maximale bescherming geniet.
 
Heb je vragen over onze offertes of wil je meer informatie over je autoverzekering? Aarzel niet om ons te contacteren. Ons team staat klaar om je te helpen!


Lees meer


Ontdek al onze blogartikels!

Een heleboel interessante artikels staan op jou te wachten!